ارسال اين مطلب به دوستان

(( سنایی، نوانديش‌ترين و نوگراترين انديشمند روزگار خود بود ))