ارسال اين مطلب به دوستان

(( استقبال از نمایشگاه مجازی کتاب در تجربه اول مثبت بود )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب