ارسال اين مطلب به دوستان

(( محمدرضا ترکی: شکوه و هیمنه خاقانی در آثار عباس ماهیار تجلی کرده است / عبدالحسین فرزاد: ماهیار ادامه دهنده راه فروزانفر است ))