ارسال اين مطلب به دوستان

(( سنگری: فروش کتاب در داروخانه مثل فروختن آسپرین در کتابفروشی است )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب