ارسال اين مطلب به دوستان

(( حرکت نشر به سمت چاپ دیجیتال شرط عقل است )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب