ارسال اين مطلب به دوستان

(( نهاد متمرکز مرجعیت تقلید شیعی در اواسط دوره قاجار پدید آمد ))