ارسال اين مطلب به دوستان

(( نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران؛ رویایی که سخت تکرار می‌شود/ نمایشگاه مجازی تبلیغات وسیع می‌خواهد )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب