ارسال اين مطلب به دوستان

(( سعی کردم اغفال کنم و راوی مدام شکست بخورد ))