ارسال اين مطلب به دوستان

(( ممیز از تاثیرگذارترین افراد در اعتبار بخشیدن به گرافیک ایران بود ))