ارسال اين مطلب به دوستان

(( جدیدبودن شیوه ارایه کتاب در نمایشگاه مجازی دلیل استقبال مردم است )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب