ارسال اين مطلب به دوستان

(( ضیافت تابستانه کتاب در راسته خیابان انقلاب )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب