ارسال اين مطلب به دوستان

(( داستان‌نویس ناگزیر از کشف است و نباید به واقعیت ظاهری اکتفا کند ))