ارسال اين مطلب به دوستان

(( تناقض تعطیلی کتاب‌فروشی‌ها و حضور دستفروش‌های کتاب )) 
نمایشگاه مجازی کتاب
پرونده شهید سلیمانی