ارسال اين مطلب به دوستان

(( نارسایی در مفهوم، محصول ناآشنایی با فلسفه مدرن ))