ارسال اين مطلب به دوستان

(( روایتی از داستان‌های من‌درآوردی داروینی؛ «چگونه گورخر راه راه شد؟» ))