ارسال اين مطلب به دوستان

(( نمایشگاه مجازی دسترسی به مخاطب کتابخوان در شهرهای دورتر را آسان کرده است )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب