ارسال اين مطلب به دوستان

(( آل احمد به اقتداري، ستوده و ایرج افشار لقب «سه تفنگدار» داده بود ))