ارسال اين مطلب به دوستان

(( دکارت از زبان تخصصی و فنی فلسفه بیزار بود ))