ارسال اين مطلب به دوستان

(( خلعت‌بری:نویسندگان ما به بیراهه رفته‌اند/ سریزدی:ناشران خیلی راغب به چاپ کتاب تالیفی نیستند ))