خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Wed, 21 Nov 2018 19:44:32 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 21 Nov 2018 19:44:32 GMT چندرسانه‌ای 60 آئین اختتامیه چهارمین جشنواره نشان دهخدا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267985/1/آئین-اختتامیه-چهارمین-جشنواره-نشان-دهخدا ]]> چندرسانه‌ای Tue, 20 Nov 2018 17:20:56 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267985/1/آئین-اختتامیه-چهارمین-جشنواره-نشان-دهخدا جشن چهاردهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267969/1/جشن-چهاردهمین-سالگرد-تاسیس-خبرگزاری-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Tue, 20 Nov 2018 12:58:22 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267969/1/جشن-چهاردهمین-سالگرد-تاسیس-خبرگزاری-کتاب بزرگداشت 25 سالگی هفته کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267978/1/بزرگداشت-25-سالگی-هفته-کتاب ]]> چندرسانه‌ای Tue, 20 Nov 2018 12:56:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267978/1/بزرگداشت-25-سالگی-هفته-کتاب رونمایی از کتاب "قوت دل و نوش جان" http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267990/1/رونمایی-کتاب-قوت-دل-نوش-جان ]]> چندرسانه‌ای Tue, 20 Nov 2018 19:17:49 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267990/1/رونمایی-کتاب-قوت-دل-نوش-جان بزرگداشت بیست و ششمین دوره هفته کتاب در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267959/1/بزرگداشت-بیست-ششمین-دوره-هفته-کتاب-سازمان-تحقیقات-آموزش-ترویج-کشاورزی ]]> چندرسانه‌ای Tue, 20 Nov 2018 11:21:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267959/1/بزرگداشت-بیست-ششمین-دوره-هفته-کتاب-سازمان-تحقیقات-آموزش-ترویج-کشاورزی نخستین همایش ملی حقوق نشر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267954/1/نخستین-همایش-ملی-حقوق-نشر ]]> چندرسانه‌ای Tue, 20 Nov 2018 11:17:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267954/1/نخستین-همایش-ملی-حقوق-نشر بازدید معاون یونیسف از فعالیت باشگاه های کتابخوانی در نسیم شهر http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268020/1/بازدید-معاون-یونیسف-فعالیت-باشگاه-های-کتابخوانی-نسیم-شهر ]]> چندرسانه‌ای Wed, 21 Nov 2018 09:16:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268020/1/بازدید-معاون-یونیسف-فعالیت-باشگاه-های-کتابخوانی-نسیم-شهر اختتامیه پنجمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب‌خوانی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268037/1/اختتامیه-پنجمین-جشنواره-تقدیر-مروجان-کتاب-خوانی ]]> چندرسانه‌ای Wed, 21 Nov 2018 12:55:04 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268037/1/اختتامیه-پنجمین-جشنواره-تقدیر-مروجان-کتاب-خوانی تفاهم‌نامه موسسه خانه کتاب و شرکت ملی پست http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268024/1/تفاهم-نامه-موسسه-خانه-کتاب-شرکت-ملی-پست ]]> چندرسانه‌ای Wed, 21 Nov 2018 10:10:22 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268024/1/تفاهم-نامه-موسسه-خانه-کتاب-شرکت-ملی-پست حضور مدیرعامل شرکت پست در خبرگزاری ایبنا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268031/1/حضور-مدیرعامل-شرکت-پست-خبرگزاری-ایبنا ]]> چندرسانه‌ای Wed, 21 Nov 2018 11:39:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268031/1/حضور-مدیرعامل-شرکت-پست-خبرگزاری-ایبنا نشست خبری همایش هم اندیشی نویسندگان عرصه حقوق شهروندی کشور http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268050/1/نشست-خبری-همایش-هم-اندیشی-نویسندگان-عرصه-حقوق-شهروندی-کشور ]]> چندرسانه‌ای Wed, 21 Nov 2018 16:10:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/268050/1/نشست-خبری-همایش-هم-اندیشی-نویسندگان-عرصه-حقوق-شهروندی-کشور