خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Wed, 22 Nov 2017 20:26:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 20:26:37 GMT چندرسانه‌ای 60 فروش کتاب و آثار هنری به نفع زلزله زدگان در نشر ثالث http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254572/1/فروش-کتاب-آثار-هنری-نفع-زلزله-زدگان-نشر-ثالث ]]> چندرسانه‌ای Tue, 21 Nov 2017 20:14:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254572/1/فروش-کتاب-آثار-هنری-نفع-زلزله-زدگان-نشر-ثالث کنفرانس گفتگوی فرهنگی بین ایران و لهستان http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254537/1/کنفرانس-گفتگوی-فرهنگی-بین-ایران-لهستان کنفرانس در جستجوی خانه دوم امروز30آذرماه دردانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد. ]]> چندرسانه‌ای Tue, 21 Nov 2017 10:07:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254537/1/کنفرانس-گفتگوی-فرهنگی-بین-ایران-لهستان معرفی وبررسی دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254563/1/معرفی-وبررسی-دستنامه-نسخه-شناسی-های-خط-عربی معرفی وبررسی دستنامه نسخه شناسی نسخه های به خط عربی امروز 30آبان درسرای اهل قلم برگزار شد. ]]> چندرسانه‌ای Tue, 21 Nov 2017 14:39:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254563/1/معرفی-وبررسی-دستنامه-نسخه-شناسی-های-خط-عربی نشست نقدوبررسی "نقد ادبی در روسیه" http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254589/1/نشست-نقدوبررسی-نقد-ادبی-روسیه نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه شنبه 30 آبان به نقدوبررسی کتاب "نقد ادبی در روسیه" نوشته زهرا محمدی اختصاص داشت. ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 Nov 2017 08:27:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254589/1/نشست-نقدوبررسی-نقد-ادبی-روسیه میزگرد بررسی مشکلات کتابفروشان در ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254602/1/میزگرد-بررسی-مشکلات-کتابفروشان-ایران ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 Nov 2017 13:13:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254602/1/میزگرد-بررسی-مشکلات-کتابفروشان-ایران ایران شناسان لهستانی در ایبنا http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254629/1/ایران-شناسان-لهستانی-ایبنا ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 Nov 2017 15:20:08 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254629/1/ایران-شناسان-لهستانی-ایبنا آیین اختتامیه هفتمین دوره جایزه ادبی یوسف http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254632/1/آیین-اختتامیه-هفتمین-دوره-جایزه-ادبی-یوسف ]]> چندرسانه‌ای Wed, 22 Nov 2017 16:36:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/254632/1/آیین-اختتامیه-هفتمین-دوره-جایزه-ادبی-یوسف