خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين تاریخ و سیاست http://www.ibna.ir/fa/history_politic Tue, 20 Nov 2018 16:12:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Tue, 20 Nov 2018 16:12:14 GMT تاریخ و سیاست 60 یک تاریخ‌نگار چطور می‌تواند به اطلاعات جدیدی از دل منابع قدیمی برسد؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267935/یک-تاریخ-نگار-چطور-می-تواند-اطلاعات-جدیدی-دل-منابع-قدیمی-برسد بریان گفت: شخصیت داریوش حتی در منابع فارسی چندان درخشان نیست. در منابع فارسی هم دارا فردی است که شکست خورده و مسئولیت شکست بر شانه‌هایش سنگینی می‌کند. بر اساس همین منابع بود که من به این نتیجه رسیدم که چطور یک تاریخ‌نگار می‌تواند به اطلاعات جدیدی از دل منابع قدیمی برسد. به همین دلیل بخشی را به اختلافات امپراطوری فارس و مقدونیه اختصاص دادم و هدف این بود که داریوش را از زیر سایه اسکندر بیرون بکشم. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 20 Nov 2018 12:35:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267935/یک-تاریخ-نگار-چطور-می-تواند-اطلاعات-جدیدی-دل-منابع-قدیمی-برسد تازه‌ترین آثار زرتشتی، ارمنی و کلیمی رونمایی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267964/تازه-ترین-آثار-زرتشتی-ارمنی-کلیمی-رونمایی-می-شود آثار تازه انتشارات زرتشتیان، ارمنیان و کلیمیان در سرای کتاب موسسه خانه کتاب رونمایی می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 20 Nov 2018 12:15:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267964/تازه-ترین-آثار-زرتشتی-ارمنی-کلیمی-رونمایی-می-شود نام کوروش، داریوش و خشایارشا تا پیش از «تاریخ ایران باستان» پیرنیا مجهول بود http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267943/نام-کوروش-داریوش-خشایارشا-پیش-تاریخ-ایران-باستان-پیرنیا-مجهول 29 آبان‌ماه درگذشت حسن پيرنيا (1314 خ) نامور به مشيرالدوله سياستمدار و نخست وزير قاجار است. تاریخ سه جلدی «ايران باستان» دستاورد سال‌ها تلاش و تحقيق ارزشمند اوست كه هر يك از مجلد آن گنجينه‌اي براي شناخت پيشينه تاریخی و فرهنگي ايران است و هركه بخواهد در تاريخ، تمدن و فرهنگ ايران باستان اين مرز و بوم كاري انجام دهد ناگزير است تا از اين آثار بهره جويد و اين خود بهترين راه براي زنده نگاه داشتن ياد آن بزرگ‌مرد است. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 20 Nov 2018 08:34:48 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267943/نام-کوروش-داریوش-خشایارشا-پیش-تاریخ-ایران-باستان-پیرنیا-مجهول آقاجری: به دو قرن سکوت اعتقادی ندارم http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267931/آقاجری-دو-قرن-سکوت-اعتقادی-ندارم هاشم آقاجری گفت: من اصلاً معتقد نیستم ایران در دو قرن اول هجری سکوت کرده بوده است. در این دو قرن درگیری و جدال میان گفتمان‌های مختلف شدید بوده است و به همین دلیل نمی‌توان گذار از این دو قرن را «پایان دو قرن سکوت» نامید. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 20 Nov 2018 08:06:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267931/آقاجری-دو-قرن-سکوت-اعتقادی-ندارم همايش تاریخ هخامنشی امروز: کارنامه و افق‌های پژوهشی http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267928/1/همايش-تاریخ-هخامنشی-امروز-کارنامه-افق-های-پژوهشی «تاریخ هخامنشی امروز: کارنامه و افق‌های پژوهشی» امروزدوشنبه 28 آبان باسخنرانی پروفسور پیر بریان دردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. ]]> چندرسانه‌ای Mon, 19 Nov 2018 17:55:28 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/267928/1/همايش-تاریخ-هخامنشی-امروز-کارنامه-افق-های-پژوهشی ​آیا تمدن بدون کتاب در راه است؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267922/آیا-تمدن-بدون-کتاب-راه ما در آستانه تمدن بدون کتاب، یا کمتر کتاب، قرار داریم. این تحول اقتضاءات خاص خود را دارد. آمادگی ذهنی مهم‌ترین مسأله است. در درجه بعدی، آمادگی فنی است که آن‌هم بسیار مهم و نیازمند نیرو و امکانات است. اما اول آمادگی ذهنی است. ]]> تاریخ و سیاست Mon, 19 Nov 2018 17:02:45 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267922/آیا-تمدن-بدون-کتاب-راه مجموعه مقالات آل بویه نقد و بررسی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267892/مجموعه-مقالات-آل-بویه-نقد-بررسی-می-شود ​مجموعه مقالات آل بویه از سوی شعبه استان خراسان انجمن ایرانی تاریخ نقد و بررسی می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Mon, 19 Nov 2018 07:52:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267892/مجموعه-مقالات-آل-بویه-نقد-بررسی-می-شود ​شاهنامه فردوسی را در 90 صفحه بخوانید! http://www.ibna.ir/fa/doc/book/267600/شاهنامه-فردوسی-90-صفحه-بخوانید «محمد حمله دار فرد» در کتابی با نام «جام گیتی نما» شاهنامه فردوسی را در 90 صفحه خلاصه کرده است. ]]> تاریخ و سیاست Mon, 19 Nov 2018 06:03:49 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/267600/شاهنامه-فردوسی-90-صفحه-بخوانید پاسخ‌های معاصر به پرسش‌های تاریخی http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/267441/پاسخ-های-معاصر-پرسش-های-تاریخی محمدرضا مرادی طادی گفت: رویکرد تمامی کتاب‌های این مجموعه به مانند هر کتاب خوبی که به بررسی تاریخ می‌پردازد این است که از منظری امروزی و برای پاسخ به سوالات امروزین ما به سراغ تاریخ می‌رود. همین رویکرد باعث شده است که کتاب علی‌رغم این که گستره مخاطب وسیعی را مدنظر قرار داده است حتی برای متخصصان این حوزه هم خالی از بداعت نباشد. ]]> تاریخ و سیاست Mon, 19 Nov 2018 05:28:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/267441/پاسخ-های-معاصر-پرسش-های-تاریخی ديپلمات بلژيكي در خاطراتش از جواب‌هایی می‌گوید که ایرانیان همیشه در آستین دارند! http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267589/ديپلمات-بلژيكي-خاطراتش-جواب-هایی-می-گوید-ایرانیان-همیشه-آستین «نگاهي به ايران، خاطرات همسر يك ديپلمات» نوشته دوروتی دو وارزی است که شهلا طهماسبي آن را به فارسي برگردانده و انتشارات ققنوس آن را منتشر كرده است. ]]> تاریخ و سیاست Mon, 19 Nov 2018 05:19:47 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267589/ديپلمات-بلژيكي-خاطراتش-جواب-هایی-می-گوید-ایرانیان-همیشه-آستین ​سرگذشت آسوریان در جنگ جهانی اول نقد می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267764/سرگذشت-آسوریان-جنگ-جهانی-اول-نقد-می-شود نقد و بررسی کتاب راه بی سرانجام سرگذشت آسوریان در جنگ جهانی اول در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sun, 18 Nov 2018 06:57:02 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267764/سرگذشت-آسوریان-جنگ-جهانی-اول-نقد-می-شود میدان‌های شهری در کتابی ارزیابی شدند http://www.ibna.ir/fa/doc/book/267816/میدان-های-شهری-کتابی-ارزیابی-شدند کتاب میدان، مبانی، شناخت و ارزیابی میدان‌های شهری به قلم حمید دانش پژوه و امید جدی فرزانه منتشر شد. ]]> تاریخ و سیاست Sun, 18 Nov 2018 06:41:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/267816/میدان-های-شهری-کتابی-ارزیابی-شدند حساسیت نهادهای امنیتی یکی از چالش‌های سنجش ارزش‌­ها و نگرش­‌های ایرانیان است http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/266812/حساسیت-نهادهای-امنیتی-یکی-چالش-های-سنجش-ارزش-ها-نگرش-های-ایرانیان خیام عزیزی مهر می‌گوید: چالش‌­هایی که بر سر راه سنجش ارزش­‌ها و نگرش­‌های ایرانیان قرار دارد عمدتاً در زمینه مسائل مالی، اجرایی و یا حساسیت نهادهای امنیتی است. به گفته وی این طرح را می­‌توان با درصدی خطا یافته­‌های آن را تصویر نسبتاً گویایی از وضعیت جامعه در موضوعات مورد بررسی دانست. ]]> تاریخ و سیاست Sun, 18 Nov 2018 06:34:59 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/266812/حساسیت-نهادهای-امنیتی-یکی-چالش-های-سنجش-ارزش-ها-نگرش-های-ایرانیان محقق داماد: دموكراسی را هم روحانیت آورد http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267801/محقق-داماد-دموكراسی-هم-روحانیت-آورد سیدمصطفی محقق داماد گفت: کسانی كه از لباس ما گله دارند باید بگویم دموكراسی را هم روحانیت آورد و كسی كه دغدغه دموكراسی داشت روحانیت بود. در آن دوره آخوند خراسانی به عنوان فقیه از چهارچوب فقاهت مشكلات را حل كرد و در این چهارچوب دموكراسی را برای ما آورد. ]]> جامعه Sun, 18 Nov 2018 05:35:05 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267801/محقق-داماد-دموكراسی-هم-روحانیت-آورد ​مجموعه «تاریخ ایران: روایتی دیگر» رونمایی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267757/مجموعه-تاریخ-ایران-روایتی-دیگر-رونمایی-می-شود آیین رونمایی مجموعه «تاریخ ایران: روایتی دیگر» دوشنبه 28 آبان در شهر کتاب دانشگاه برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sun, 18 Nov 2018 05:00:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267757/مجموعه-تاریخ-ایران-روایتی-دیگر-رونمایی-می-شود همراه با رونمایی از کتاب‌های جدید حوزه فرهنگ، نشست «فرهنگ در ایران امروز» برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267804/همراه-رونمایی-کتاب-های-جدید-حوزه-فرهنگ-نشست-ایران-امروز-برگزار-می-شود همزمان با بیست‌و‌ششمین دوره هفته کتاب، از کتاب‌های جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در نشست علمی «فرهنگ در ایران امروز» رونمایی می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 19:24:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267804/همراه-رونمایی-کتاب-های-جدید-حوزه-فرهنگ-نشست-ایران-امروز-برگزار-می-شود کلاس درس در ایران باستان می‌تواند به کتاب اضافه شود http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267481/کلاس-درس-ایران-باستان-می-تواند-کتاب-اضافه-شود شروین وکیلی در نشست نقد و بررسی کتاب «تبارشناسی کلاس درس در ایران» گفت: کلاس درس در ایران باستان و دانشگاه جندی شاپور یکی از مواردی است که می‌تواند به این کتاب اضافه شود چون در در ایران باستان اتفاقی افتاده که در یونان هم نیست. جندی شاپور آدم‌های تئوریسین، پزشک و... پرورش می‌دهد. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 14:47:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267481/کلاس-درس-ایران-باستان-می-تواند-کتاب-اضافه-شود کنفرانس بین‌المللی فرایندهای هرمنوتیک و فلسفه برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267751/کنفرانس-بین-المللی-فرایندهای-هرمنوتیک-فلسفه-برگزار-می-شود بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فرایندهای هرمنوتیک و فلسفه تاریخ مارس ۲۰۱۹ در مادرید برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 12:09:28 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267751/کنفرانس-بین-المللی-فرایندهای-هرمنوتیک-فلسفه-برگزار-می-شود کتاب فضلیت، فضلیتی بزرگ در یک کتاب کم حجم است/ صحبت از فضیلت سرعت وارد شعارزدگی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267750/کتاب-فضلیت-فضلیتی-بزرگ-یک-کم-حجم-صحبت-فضیلت-سرعت-وارد-شعارزدگی-می-شود در کتاب برای تعریف فضیلت از مفهومی که در یونان باستان وجود داشته استفاده می‌شود بدین معنی که فضیلت اشاره به شکوفایی برای یک چیز داشته درحالیکه امروزه به نظر می‌رسد دریافت ما از فضیلت خاصه انسان است. ]]> استان‌ها Sat, 17 Nov 2018 10:22:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267750/کتاب-فضلیت-فضلیتی-بزرگ-یک-کم-حجم-صحبت-فضیلت-سرعت-وارد-شعارزدگی-می-شود شب ادوارد سعید فردا برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267749/شب-ادوارد-سعید-فردا-برگزار-می-شود شب ادوارد سعید فردا یکشنبه 27 آبان در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 08:52:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267749/شب-ادوارد-سعید-فردا-برگزار-می-شود چهل و سومین کارگاه فلسفه اخلاق برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267752/چهل-سومین-کارگاه-فلسفه-اخلاق-برگزار-می-شود چهل و سومین کارگاه فلسفه اخلاق با موضوع «دیدگاه‌ها در باب عینیت ارزش‌های اخلاقی» برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 08:31:20 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267752/چهل-سومین-کارگاه-فلسفه-اخلاق-برگزار-می-شود برنامه‌های هفته کتاب منطقه 13 شهرداری اعلام شد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267747/برنامه-های-هفته-کتاب-منطقه-13-شهرداری-اعلام مدیریت فرهنگی هنری منطقه 13 همزمان با هفته کتاب با عناوین متنوع میزبان شهروندان خواهد بود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 08:03:13 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267747/برنامه-های-هفته-کتاب-منطقه-13-شهرداری-اعلام سیر تحول تالارهای ستون‌دار در ایران باستان بررسی می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267748/سیر-تحول-تالارهای-ستون-دار-ایران-باستان-بررسی-می-شود نشست هفتم از سلسله نشست‌های بازخوانی تاریخ ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 07:37:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267748/سیر-تحول-تالارهای-ستون-دار-ایران-باستان-بررسی-می-شود چرا دودمان ساسانی پرمنبع‌ترین دوران تاریخ ایران باستان به‌شمار می‌آید؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/267547/چرا-دودمان-ساسانی-پرمنبع-ترین-دوران-تاریخ-ایران-باستان-به-شمار-می-آید آزرمیدخت فرهیخته والا در مجموعه سه جلدی «تاریخ اندیشه ایرانی» کوشیده است جریان‌های فکری و فرهنگی برآمده در دوران بلند سه هزار ساله تاریخ ایران باستان را موضوع پژوهش‌هایش کند. تکیه بر منابع و یافته‌های دست اول ایرانی و منابع خارجی اصلی‌ترین ویژگی این کتاب‌هاست. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 06:24:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/267547/چرا-دودمان-ساسانی-پرمنبع-ترین-دوران-تاریخ-ایران-باستان-به-شمار-می-آید ​نشست علمی با موضوع کورش دیروز، امروز، فردا http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267738/نشست-علمی-موضوع-کورش-دیروز-امروز-فردا نشست علمی با موضوع: کورش دیروز، امروز، فردا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Sat, 17 Nov 2018 05:30:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267738/نشست-علمی-موضوع-کورش-دیروز-امروز-فردا کتابخوانی از منظر علوم شناختی http://www.ibna.ir/fa/doc/note/267735/کتابخوانی-منظر-علوم-شناختی ایوب دهقان‌کار در یادداشتی نوشته است: خواندن، یکی از مهارت های ارتباطی دریافت اطلاعات (Receptive Skills) است که گرچه در قالب توانایی زبانی و بصورت فطری در نهاد هر انسانی به ودیعت گذاشته شده است (فطری گرایی زبان؛ چامسکی)، اما نیازمند اکتساب و تقویت از طریق آموزش است. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 17:01:26 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/note/267735/کتابخوانی-منظر-علوم-شناختی رونمایی از یادمان یادگار‌های بانو پوری سلطانی http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267729/رونمایی-یادمان-یادگار-های-بانو-پوری-سلطانی یادمان یادگار‌های بانو پوری سلطانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رونمایی می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 15:49:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267729/رونمایی-یادمان-یادگار-های-بانو-پوری-سلطانی تفاهم اولیه برای برگزاری نمایشگاه آثار فارسی کتابخانه ملی اتریش در تهران http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267710/تفاهم-اولیه-برگزاری-نمایشگاه-آثار-فارسی-کتابخانه-ملی-اتریش-تهران عبادالله مولایی سفیر ایران با یوهانا راخینگر رییس کتابخانه ملی اتریش دیدار کرد. در این دیدار برای برگزاری نمایشگاه آثار فارسی کتابخانه ملی اتریش در تهران سخن گفتند. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 12:11:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267710/تفاهم-اولیه-برگزاری-نمایشگاه-آثار-فارسی-کتابخانه-ملی-اتریش-تهران افتتاح همزمان دو نمایشگاه استانی در چهارمین روز هفته کتاب http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267708/افتتاح-همزمان-دو-نمایشگاه-استانی-چهارمین-روز-هفته-کتاب دو نمایشگاه استانی به‌صورت همزمان در چهارمین روز از بیست‌وششمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در گیلان و لرستان افتتاح می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 11:51:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267708/افتتاح-همزمان-دو-نمایشگاه-استانی-چهارمین-روز-هفته-کتاب مطالعه کتاب شکوه شمس، پیشنهاد رییس سازمان ملی استاندارد ایران http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267706/مطالعه-کتاب-شکوه-شمس-پیشنهاد-رییس-سازمان-ملی-استاندارد-ایران نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران همزمان با آغاز به کار بیست و ششمین دوره هفته کتاب در یادداشتی خواندن کتاب شکوه شمس و سایر آثار علامه آشتیانی و آنه ماری شیمل را توصیه کرده است. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 11:26:15 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267706/مطالعه-کتاب-شکوه-شمس-پیشنهاد-رییس-سازمان-ملی-استاندارد-ایران وجدان؛ صدای خاموش نشدی! http://www.ibna.ir/fa/doc/note/267592/وجدان-صدای-خاموش-نشدی رامین نعمتی در برداشتی از کتاب «وجدان» اثر علامه جعفری(ره) نوشته است: منم وجدان! شگفت‌انگیزترین آشناى روح انسانى. سخنی چند با شما انسان‌ها دارم، پس گوشِ جان را بگشایید و سخنم را بشنوید. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 10:34:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/note/267592/وجدان-صدای-خاموش-نشدی پنجمین نشست گروه کاربران یونی مارک برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267699/پنجمین-نشست-گروه-کاربران-یونی-مارک-برگزار-می-شود پنجمین نشست گروه کاربران یونی مارک و نخستین نشست گروه کاربران منطقه خاورمیانه با شعار «یونی مارک: چشم‌انداز ما» برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 08:37:03 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267699/پنجمین-نشست-گروه-کاربران-یونی-مارک-برگزار-می-شود ​برگزاری «کارگاه آموزشی آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن» http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267698/برگزاری-کارگاه-آموزشی-آشنایی-نسخه-شناسی-تصحیح-متن گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن برگزار می‌کند. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 08:22:48 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267698/برگزاری-کارگاه-آموزشی-آشنایی-نسخه-شناسی-تصحیح-متن میراث شهاب در گام 91/ از نامه‌های نویافته تا رثای نسخه‌های مقتول http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267697/میراث-شهاب-گام-91-نامه-های-نویافته-رثای-نسخه-های-مقتول شماره 91 میراث شهاب با اراپه مقاله‌های تخصصی در زمینه نویافته‌هایی از تاریخ و میراث منتشر شد. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 08:15:42 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267697/میراث-شهاب-گام-91-نامه-های-نویافته-رثای-نسخه-های-مقتول میراث حوزه اصفهان به دفتر سیزدهم رسید http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267696/میراث-حوزه-اصفهان-دفتر-سیزدهم-رسید ​دفتر سیزدهم میراث حوزه اصفهان به اهتمام محمدجواد نورمحمدی از سوی مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیۀ اصفهان منتشر شد. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 08:09:45 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267696/میراث-حوزه-اصفهان-دفتر-سیزدهم-رسید مطبوعات دوره قاجار نشان از دگرگونی تهران دارد http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267694/مطبوعات-دوره-قاجار-نشان-دگرگونی-تهران رضا شیرازیان پژوهشگر طهران در مطبوعات دوره قاجار؛ دوره‌های ناصری و مظفری گفت: مطبوعات دوره قاجار نشان از دگرگونی تهران دارد و حجم زیادی از مطالب مربوط به ورود تکنولوژی و صنعت است که با توجه به افزایش سطح آموزش، مطبوعات رشد قابل توجه ای را نسبت به دوره مظفری که محدود به اخبار دولتی بود، تجربه کرده است. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 06:14:42 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267694/مطبوعات-دوره-قاجار-نشان-دگرگونی-تهران ترانه‌های فولکلوری که ستارخان را قهرمان زنان و مردان کرد http://www.ibna.ir/fa/doc/note/265809/ترانه-های-فولکلوری-ستارخان-قهرمان-زنان-مردان «تبریز مه‌آلود» (نوشته محمدسعید ارذوباری- ترجمه رحیم رئیس‌نیا) را سرآغاز رمان تاریخی در ادبیات آذربایجان به شمار می‌رود. مهم‌ترین ویژگی این رمان را وجه تاریخی و بازتاب زیست و مبارزه مردم رنجبر در دل این روایت داستانی - تاریخی دانسته‌اند. ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 05:30:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/note/265809/ترانه-های-فولکلوری-ستارخان-قهرمان-زنان-مردان حال خوش کتاب خواندن در مترو http://www.ibna.ir/fa/doc/note/267691/حال-خوش-کتاب-خواندن-مترو مظفر شاهدی در یادداشتی نوشته است: تعداد کتابخوانانِ در مترو (تا جایی که تجربه من نشان می‌دهد) به‌زحمت به 5درصد کل مسافران مترو می‌رسد؛ یعنی رقم کتابخوانان مترو دیوار به‌ دیوار هیچ است! ]]> تاریخ و سیاست Fri, 16 Nov 2018 05:00:45 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/note/267691/حال-خوش-کتاب-خواندن-مترو آموزش داستان‌نویسی به نوجوانان http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267611/آموزش-داستان-نویسی-نوجوانان انتشارات پیدایش به مناسبت هفته کتاب، كارگاه‌ داستان‌نويسی را با حضور نويسندگان كودك و نوجوان برگزار می‌کند. ]]> تاریخ و سیاست Thu, 15 Nov 2018 16:01:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267611/آموزش-داستان-نویسی-نوجوانان منوچهر صدوقی سها: مرحوم علامه فیلسوفی مستقل است http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267659/منوچهر-صدوقی-سها-مرحوم-علامه-فیلسوفی-مستقل منوچهر صدوقی سها گفت: مرحوم علامه فیلسوفی مستقل است و ذهن ایشان متوجه به مسائل عمیق فلسفی بود. . ]]> تاریخ و سیاست Thu, 15 Nov 2018 09:57:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267659/منوچهر-صدوقی-سها-مرحوم-علامه-فیلسوفی-مستقل کزازی: «تاریخ اندیشه ایرانی» ساختاری نوپدید و بی‌پیشینه دارد http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267624/کزازی-تاریخ-اندیشه-ایرانی-ساختاری-نوپدید-بی-پیشینه میرجلال‌الدین کزازی کتاب را کم‌مانند و در زمینه ساختار درونی نوپدید و بی‌پیشینه دانست و گفت: «این کتاب کاری خرد و خام نیست. دستاورد سال‌ها پژوهش است و کاری است که تنها باوری پولادین به ایران و فرهنگ گرانسنگ ایرانی می‌توانسته است آن را به انجام رساند.» ژاله آموزگار نیز در قالب چند نکته برخی ایرادهای کتاب را متذکر شد. ]]> تاریخ و سیاست Wed, 14 Nov 2018 17:05:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267624/کزازی-تاریخ-اندیشه-ایرانی-ساختاری-نوپدید-بی-پیشینه رونمایی از جلد دوم مجموعه تهران‌نگاری برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267598/رونمایی-جلد-دوم-مجموعه-تهران-نگاری-برگزار-می-شود مراسم رونمایی جلد دوم از مجموعه تهران‌نگاری(طهران در مطبوعات دوره قاجار ـ دوره‌های ناصری و مظفری) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Wed, 14 Nov 2018 09:05:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267598/رونمایی-جلد-دوم-مجموعه-تهران-نگاری-برگزار-می-شود مراسم تجلیل از خدمات علمی احمد نقیب‌زاده برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267574/مراسم-تجلیل-خدمات-علمی-احمد-نقیب-زاده-برگزار-می-شود گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن علوم سیاسی و انجمن علمی مطالعات صلح ایران مراسم تجلیل از خدمات علمی احمد نقیب‌زاده را برگزار می‌کند. ]]> تاریخ و سیاست Wed, 14 Nov 2018 08:32:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267574/مراسم-تجلیل-خدمات-علمی-احمد-نقیب-زاده-برگزار-می-شود «انسان خردمند» در بوته نقد قرار می‌گیرد http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267593/انسان-خردمند-بوته-نقد-قرار-می-گیرد نشست هفتگی شهر کتاب به «انسان خردمند» نوشته‌ یووال نوح هراری اختصاص دارد. ]]> تاریخ و سیاست Wed, 14 Nov 2018 08:02:00 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267593/انسان-خردمند-بوته-نقد-قرار-می-گیرد پنج شب، پنج کتاب، پنج شخصیت http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267582/پنج-شب-کتاب-شخصیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت هفته «کتاب و کتابخوانی» از پنج کتاب عنوان کتاب با عنوان‌ پنج شب، پنج کتاب، پنج شخصیتِ بی‌بدیل و سرمایه نمادین کشور برگزار می‌کند. ]]> تاریخ و سیاست Wed, 14 Nov 2018 06:10:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267582/پنج-شب-کتاب-شخصیت همایش ملی جایگاه عقل در کلام و فلسفه برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267559/همایش-ملی-جایگاه-عقل-کلام-فلسفه-برگزار-می-شود همایش ملی جایگاه عقل در کلام و فلسفه در دانشگاه های فردوسی و رضوی مشهد برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 13 Nov 2018 11:28:35 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267559/همایش-ملی-جایگاه-عقل-کلام-فلسفه-برگزار-می-شود ضرورت علم انسانی اسلامی از بدیهیات است http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267557/ضرورت-علم-انسانی-اسلامی-بدیهیات رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: ضرورت علم انسانی اسلامی از بدیهیات است. الان دانشگاه به سبب دارا بودن قدرت و ظرفیت و مدیریت خوب و منابع لازم، توقع انجام این کار را تقویت می‌کند. بایسته است که دانشگاه علامه یک اقدام خاصی انجام دهد و پرچمدار و پیش‌آهنگ علوم انسانی اسلامی شود. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 13 Nov 2018 11:22:55 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267557/ضرورت-علم-انسانی-اسلامی-بدیهیات کنفرانس بین‌المللی شناخت و تکامل برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267558/کنفرانس-بین-المللی-شناخت-تکامل-برگزار-می-شود بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی شناخت و تکامل نوامبر ۲۰۱۹ در دبی، امارات متحده عربی برگزار می‌شود. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 13 Nov 2018 10:32:18 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/267558/کنفرانس-بین-المللی-شناخت-تکامل-برگزار-می-شود هدف ما در جایزه دهخدا یافتن آثاری است که در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267556/هدف-جایزه-دهخدا-یافتن-آثاری-جهان-حرفی-گفتن-داشته-باشد مسعود کوثری گفت: هدف ما در جایزه دهخدا این است که آثاری را پیدا کنیم که در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. به همین دلیل است که ما در نمایشگاه‌های خارجی نمی‌توانیم در حوزه علوم انسانی رایت اثری را واگذار کنیم چرا که در این حوزه آثار اندکی داریم ولی این جشنواره‌ها کمک می‌کند استاندارد نوشتن کتاب علوم انسانی را در ایران رشد دهیم. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 13 Nov 2018 10:29:02 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/267556/هدف-جایزه-دهخدا-یافتن-آثاری-جهان-حرفی-گفتن-داشته-باشد پیر بریان درباره جهان هخامنشی سخن می‌گوید http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267549/پیر-بریان-درباره-جهان-هخامنشی-سخن-می-گوید «تاریخ هخامنشی امروز: کارنامه و افق‌های پژوهشی» و «دستاوردهای تازه باستان‌شناسی در تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، دیدگاه یک مورخ» عنوان دو نشستی است که پیر بریان سخنران آن‌هاست. ]]> تاریخ و سیاست Tue, 13 Nov 2018 09:01:30 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/267549/پیر-بریان-درباره-جهان-هخامنشی-سخن-می-گوید