خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين ناشران http://www.ibna.ir/fa/publishers Sat, 07 Dec 2019 15:48:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sat, 07 Dec 2019 15:48:10 GMT ناشران 60