خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نشست‌کتاب http://www.ibna.ir/fa/rokhdad_ketabi Sat, 07 Dec 2019 12:27:08 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sat, 07 Dec 2019 12:27:08 GMT نشست‌کتاب 60 ادبیات افغانستان از دوره‌ای به‌بعد وضعیت عادی به خود ندیده است http://www.ibna.ir/fa/doc/report/284287/ادبیات-افغانستان-دوره-ای-به-بعد-وضعیت-عادی-خود-ندیده بهروز انوار، منتقد ادبی در نشست نقد و بررسی رمان «آوازهای روسی» در قم، با بیان اینکه سایه جنگ بر یک کشور همواره باعث می‌شود که امر روزمره فدا شود، گفت: ادبیات افغانستان از دوره‌ای به‌بعد وضعیت عادی به خود ندیده است و اثری پیدا نمی‌کنید که در آن جنگ نباشد. ]]> استان‌ها Sat, 07 Dec 2019 08:10:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/report/284287/ادبیات-افغانستان-دوره-ای-به-بعد-وضعیت-عادی-خود-ندیده