خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نشست‌های کتاب http://www.ibna.ir/fa/rokhdad_ketabi Wed, 22 Nov 2017 20:04:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 20:04:02 GMT نشست‌های کتاب 60 آدم‌ها و اشيا http://www.ibna.ir/fa/doc/book/254578/آدم-ها-اشيا به‌تازگی در نشر حکمت گزینه‌ای از اشعار ایرج ضیایی منتشر شده که از دفتر‌های چاپ شده این شاعر است. ]]> نشست‌های کتاب Wed, 22 Nov 2017 06:24:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/book/254578/آدم-ها-اشيا