خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين نشست‌کتاب http://www.ibna.ir/fa/rokhdad_ketabi Wed, 25 Sep 2019 14:54:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Wed, 25 Sep 2019 14:54:14 GMT نشست‌کتاب 60 جشن امضاء كتاب «شيردارخوين» در «دنيای كتاب» قم برگزار می‌شود http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/281220/جشن-امضاء-كتاب-شيردارخوين-دنيای-قم-برگزار-می-شود جشن امضاء كتاب «شير دارخوين» امروز چهارشنبه در کتابفروشی «دنيای كتاب» قم با حضور نویسنده برگزار می‌شود. ]]> استان‌ها Wed, 25 Sep 2019 10:43:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/281220/جشن-امضاء-كتاب-شيردارخوين-دنيای-قم-برگزار-می-شود