خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين دین‌ http://www.ibna.ir/fa/religion Thu, 12 Dec 2019 08:42:57 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Thu, 12 Dec 2019 08:42:57 GMT دین‌ 60 یکی از مهم‌ترین کتاب‌های کلامی شریف مرتضی چگونه پیدا شد؟ http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/284471/یکی-مهم-ترین-کتاب-های-کلامی-شریف-مرتضی-چگونه-پیدا حسن انصاری می‌گوید: بر اثر فهرست‌نویسی اشتباه، نسخه یکی از کتاب‌های کلامی شریف مرتضی ذیل اعجازالقرآن در کتابخانه آستان قدس درج شده بود. ]]> دین‌ Wed, 11 Dec 2019 04:27:38 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/284471/یکی-مهم-ترین-کتاب-های-کلامی-شریف-مرتضی-چگونه-پیدا عمق کارهای مطالعاتی در حوزه کتاب‌های دینی پایین است http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/284416/عمق-کارهای-مطالعاتی-حوزه-کتاب-های-دینی-پایین محمدجواد توکلی گفت: در حوزه کتاب‌های دینی عمق کارهای مطالعاتی پایین و در فضای تجاری ایجاد شده، تکرار بیشتر است. ]]> دین‌ Thu, 12 Dec 2019 04:30:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/284416/عمق-کارهای-مطالعاتی-حوزه-کتاب-های-دینی-پایین