خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب http://www.ibna.ir/fa/world_book Mon, 18 Sep 2017 10:28:15 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Mon, 18 Sep 2017 10:28:15 GMT جهان‌کتاب 60 نامزدهای نهایی من‌بوکر اعلام شدند http://www.ibna.ir/fa/doc/shorttrans/252058/نامزدهای-نهایی-من-بوکر-اعلام-شدند شش نویسنده به فهرست نهایی جایزه من‌بوکر راه یافتند. ]]> جهان‌کتاب Mon, 18 Sep 2017 05:52:42 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/shorttrans/252058/نامزدهای-نهایی-من-بوکر-اعلام-شدند