خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - آخرين عناوين چندرسانه‌ای http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Sun, 20 May 2018 23:45:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Sun, 20 May 2018 23:45:24 GMT چندرسانه‌ای 60 نشست تخصصی بررسی مصحف منسوب به امیرالمومنین(ع) http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261364/1/نشست-تخصصی-بررسی-مصحف-منسوب-امیرالمومنین-ع نشست تخصصی بررسی مصحف منسوب به امیرالمومنین(ع)امروز یکشنبه30اردیبهشت97درمرکزفرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. ]]> چندرسانه‌ای Sun, 20 May 2018 19:14:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261364/1/نشست-تخصصی-بررسی-مصحف-منسوب-امیرالمومنین-ع افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261322/1/افتتاح-بیست-ششمین-نمایشگاه-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Sat, 19 May 2018 18:10:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261322/1/افتتاح-بیست-ششمین-نمایشگاه-قرآن-کریم نشست فردوسی و آبای http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261225/1/نشست-فردوسی-آبای ]]> چندرسانه‌ای Tue, 15 May 2018 18:09:36 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261225/1/نشست-فردوسی-آبای هشتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261195/1/هشتمین-همایش-ملی-حقوق-مالکیت-ادبی-هنری-مرتبط ]]> چندرسانه‌ای Tue, 15 May 2018 08:02:18 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261195/1/هشتمین-همایش-ملی-حقوق-مالکیت-ادبی-هنری-مرتبط نشست خبری بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261159/1/نشست-خبری-بیست-ششمین-نمایشگاه-قرآن-کریم ]]> چندرسانه‌ای Mon, 14 May 2018 09:10:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261159/1/نشست-خبری-بیست-ششمین-نمایشگاه-قرآن-کریم پایان سی و یکمین جشن کتاب تهران_91 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261072/1/پایان-سی-یکمین-جشن-کتاب-تهران-91 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 12 May 2018 13:40:54 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261072/1/پایان-سی-یکمین-جشن-کتاب-تهران-91 اختتامیه سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_90 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261111/1/اختتامیه-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-90 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 12 May 2018 13:35:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261111/1/اختتامیه-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-90 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_89 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261089/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-89 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 12 May 2018 12:19:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261089/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-89 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_88 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261104/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-88 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 12 May 2018 12:17:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261104/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-88 دیدار صمیمانه رئیس نمایشگاه کتاب تهران با خبرنگاران_87 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261102/1/دیدار-صمیمانه-رئیس-نمایشگاه-کتاب-تهران-خبرنگاران-87 ]]> چندرسانه‌ای Sat, 12 May 2018 12:11:43 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261102/1/دیدار-صمیمانه-رئیس-نمایشگاه-کتاب-تهران-خبرنگاران-87 استقبال گسترده مردم در آخرین جمعه نمایشگاه بین المللی کتاب_86 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261076/1/استقبال-گسترده-مردم-آخرین-جمعه-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-86 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 16:23:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261076/1/استقبال-گسترده-مردم-آخرین-جمعه-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-86 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _85 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261075/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-85 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 16:19:53 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261075/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-85 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _84 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261074/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-84 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 16:18:18 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261074/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-84 ناشران افغانستان در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_83 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261071/1/ناشران-افغانستان-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-83 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 15:56:14 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261071/1/ناشران-افغانستان-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-83 جشن امضای روزبه بمانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران_82 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261065/1/جشن-امضای-روزبه-بمانی-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-82 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 15:38:16 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261065/1/جشن-امضای-روزبه-بمانی-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-82 بخش ناشران خارجی سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _81 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261066/1/بخش-ناشران-خارجی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-81 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 15:32:27 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261066/1/بخش-ناشران-خارجی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-81 بخش ناشران آموزشی سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_80 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261069/1/بخش-ناشران-آموزشی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-80 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 15:30:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261069/1/بخش-ناشران-آموزشی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-80 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _79 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261038/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-79 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 11:15:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261038/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-79 دومین مراسم تقدیر از پیش کسوتان ویرایش در بخش کارنامه نشر نمایشگاه کتاب_78 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261030/1/دومین-مراسم-تقدیر-پیش-کسوتان-ویرایش-بخش-کارنامه-نشر-نمایشگاه-کتاب-78 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 09:05:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261030/1/دومین-مراسم-تقدیر-پیش-کسوتان-ویرایش-بخش-کارنامه-نشر-نمایشگاه-کتاب-78 نشست مجمع عمومی شبکه روستاهای دوستدار کتاب در نمایشگاه کتاب_77 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261028/1/نشست-مجمع-عمومی-شبکه-روستاهای-دوستدار-کتاب-نمایشگاه-77 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 09:02:48 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261028/1/نشست-مجمع-عمومی-شبکه-روستاهای-دوستدار-کتاب-نمایشگاه-77 بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران_76 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261024/1/بازدید-مقام-معظم-رهبری-نمایشگاه-کتاب-تهران-76 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 08:25:10 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261024/1/بازدید-مقام-معظم-رهبری-نمایشگاه-کتاب-تهران-76 بخش کارنامه نشر سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_75 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260997/1/بخش-کارنامه-نشر-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-75 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 07:52:52 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260997/1/بخش-کارنامه-نشر-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-75 غرفه خانه کتاب در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_74 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261031/1/غرفه-خانه-کتاب-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-تهران-74 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 06:58:51 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261031/1/غرفه-خانه-کتاب-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-تهران-74 مهمانان غرفه خانه کتاب در نهمین روز نمایشگاه کتاب/فیلم http://www.ibna.ir/fa/doc/film/261032/مهمانان-غرفه-خانه-کتاب-نهمین-روز-نمایشگاه-فیلم ]]> چندرسانه‌ای Fri, 11 May 2018 06:08:54 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/261032/مهمانان-غرفه-خانه-کتاب-نهمین-روز-نمایشگاه-فیلم سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _73 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261001/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-73 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 15:49:46 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261001/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-73 جشن امضای فاضل نظری در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _72 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261003/1/جشن-امضای-فاضل-نظری-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-72 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 15:46:18 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261003/1/جشن-امضای-فاضل-نظری-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-72 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _70 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261000/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-70 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 15:42:33 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/261000/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-70 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_71 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260998/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-71 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 15:35:18 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260998/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-71 بخش دانشگاهی سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _69 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260981/1/بخش-دانشگاهی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-69 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 13:18:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260981/1/بخش-دانشگاهی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-69 مراسم رونمایی از کتاب انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ_68 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260980/1/مراسم-رونمایی-کتاب-انقلاب-اسلامی-دیدگاه-فلسفه-تاریخ-68 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 13:15:23 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260980/1/مراسم-رونمایی-کتاب-انقلاب-اسلامی-دیدگاه-فلسفه-تاریخ-68 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _67 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260983/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-67 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 12:16:31 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260983/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-67 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_66 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260760/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-66 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 09:38:03 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260760/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-66 حضور وزیر راه و شهرسازی در بخش کارنامه نشر سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _65 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260967/1/حضور-وزیر-راه-شهرسازی-بخش-کارنامه-نشر-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-65 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 09:37:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260967/1/حضور-وزیر-راه-شهرسازی-بخش-کارنامه-نشر-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-65 مصاحبه اختصاصی خبرگزاری ایبنا با برنده جایزه نوبل ، اورهان پاموک http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260949/1/مصاحبه-اختصاصی-خبرگزاری-ایبنا-برنده-جایزه-نوبل-اورهان-پاموک ]]> چندرسانه‌ای Thu, 10 May 2018 09:00:58 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260949/1/مصاحبه-اختصاصی-خبرگزاری-ایبنا-برنده-جایزه-نوبل-اورهان-پاموک روز بارانی سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_63 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260937/1/روز-بارانی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-63 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 15:09:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260937/1/روز-بارانی-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-63 بازدید رییس مجلس از سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _62 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260926/1/بازدید-رییس-مجلس-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-62 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 15:02:42 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260926/1/بازدید-رییس-مجلس-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-62 رونمایی از نسخه جدید نرم افزار مجموعه اثار شهید مطهری در نمایشگاه کتاب_61 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260915/1/رونمایی-نسخه-جدید-نرم-افزار-مجموعه-اثار-شهید-مطهری-نمایشگاه-کتاب-61 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 14:57:34 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260915/1/رونمایی-نسخه-جدید-نرم-افزار-مجموعه-اثار-شهید-مطهری-نمایشگاه-کتاب-61 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_60 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260942/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-60 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 14:41:49 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260942/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-60 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _59 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260944/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-59 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 14:20:07 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260944/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-59 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _58 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260936/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-58 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 14:10:25 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260936/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-58 همایش تاریخ ریاضیات در بزرگداشت پروفسور رشدی راشد http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260903/1/همایش-تاریخ-ریاضیات-بزرگداشت-پروفسور-رشدی-راشد ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 13:04:37 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260903/1/همایش-تاریخ-ریاضیات-بزرگداشت-پروفسور-رشدی-راشد سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _57 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260904/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-57 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 13:03:19 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260904/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-57 نشست خبری اورهان پاموک ، نویسنده ترکیه ای نوبلیست http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260893/1/نشست-خبری-اورهان-پاموک-نویسنده-ترکیه-نوبلیست ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 09:42:12 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260893/1/نشست-خبری-اورهان-پاموک-نویسنده-ترکیه-نوبلیست غرفه خانه کتاب در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_56 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260887/1/غرفه-خانه-کتاب-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-تهران-56 ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 07:38:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260887/1/غرفه-خانه-کتاب-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-تهران-56 مهمانان غرفه خانه کتاب در هفتمین روز نمایشگاه کتاب/فیلم http://www.ibna.ir/fa/doc/film/260943/مهمانان-غرفه-خانه-کتاب-هفتمین-روز-نمایشگاه-فیلم ]]> چندرسانه‌ای Wed, 09 May 2018 05:50:54 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/film/260943/مهمانان-غرفه-خانه-کتاب-هفتمین-روز-نمایشگاه-فیلم غرفه خبرگزاری ایبنا در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_56 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260865/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-56 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 08 May 2018 16:14:09 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260865/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-56 دیدار با دکتر الهی قمشه ای در سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران_55 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260863/1/دیدار-دکتر-الهی-قمشه-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-55 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 08 May 2018 16:13:02 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260863/1/دیدار-دکتر-الهی-قمشه-سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-55 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _54 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260864/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-54 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 08 May 2018 16:12:39 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260864/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-54 سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران _53 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260857/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-53 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 08 May 2018 14:17:43 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260857/1/سی-ویکمین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-53 نشست کتابشناسی توصیفی آثار منتخب جشنواره های کتاب ایران در سال 96 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260856/1/نشست-کتابشناسی-توصیفی-آثار-منتخب-جشنواره-های-کتاب-ایران-سال-96 ]]> چندرسانه‌ای Tue, 08 May 2018 14:05:21 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260856/1/نشست-کتابشناسی-توصیفی-آثار-منتخب-جشنواره-های-کتاب-ایران-سال-96