خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) - پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای :: نسخه کامل http://www.ibna.ir/fa/Picture_multimedia Fri, 26 Apr 2019 14:49:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal3/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) http://www.ibna.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری کتاب ايران آزاد است. Fri, 26 Apr 2019 14:49:12 GMT چندرسانه‌ای 60 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _11 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274605/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-11 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 10:23:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274605/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-11 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 16 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274624/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-16 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 14:49:06 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274624/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-16 غرفه خبرگزاری ایبنا در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 17 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274641/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-17 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 15:35:50 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274641/1/غرفه-خبرگزاری-ایبنا-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-17 بخش کارنامه نشر سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران -20 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274680/1/بخش-کارنامه-نشر-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-20 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 26 Apr 2019 09:10:29 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274680/1/بخش-کارنامه-نشر-سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-20 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 12 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274620/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-12 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 13:17:01 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274620/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-12 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _10 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274574/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-10 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 07:56:46 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274574/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-10 حضور مای جیا ، نویسنده کشور چین در غرفه ققنوس - 13 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274629/1/حضور-مای-جیا-نویسنده-کشور-چین-غرفه-ققنوس-13 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 14:30:36 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274629/1/حضور-مای-جیا-نویسنده-کشور-چین-غرفه-ققنوس-13 جشن امضای کتاب یادت باشد در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی ، 15 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274632/1/جشن-امضای-کتاب-یادت-باشد-غرفه-مجمع-ناشران-انقلاب-اسلامی-15 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 14:42:24 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274632/1/جشن-امضای-کتاب-یادت-باشد-غرفه-مجمع-ناشران-انقلاب-اسلامی-15 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، فرهنگسرای کتاب-14 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274635/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-فرهنگسرای-14 ]]> چندرسانه‌ای Thu, 25 Apr 2019 14:39:49 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274635/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-فرهنگسرای-14 سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران _ 18 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274650/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-18 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 26 Apr 2019 07:23:32 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274650/1/سی-دومین-نمایشگاه-بین-المللی-کتاب-تهران-18 چهارمین سالگرد درگذشت زنده‌یاد صادق آئینه‌وند http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274653/1/چهارمین-سالگرد-درگذشت-زنده-یاد-صادق-آئینه-وند ]]> چندرسانه‌ای Fri, 26 Apr 2019 06:38:41 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274653/1/چهارمین-سالگرد-درگذشت-زنده-یاد-صادق-آئینه-وند نشست کتابشناسی توصیفی در نمایشگاه کتاب تهران-19 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274666/1/نشست-کتابشناسی-توصیفی-نمایشگاه-کتاب-تهران-19 ]]> چندرسانه‌ای Fri, 26 Apr 2019 07:50:40 GMT http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/274666/1/نشست-کتابشناسی-توصیفی-نمایشگاه-کتاب-تهران-19