خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 16 دی 1397 ساعت 12:35 http://www.ibna.ir/fa/longint/270003/نمایشگاه-کتاب-تهران-باید-کوچک-شود -------------------------------------------------- شهرام‌نیا در گفت‌وگو با ایبنا: عنوان : نمایشگاه کتاب تهران باید کوچک شود بخش‌های زائد نمایشگاه حذف می‌شود -------------------------------------------------- امیرمسعود شهرام‌نیا با اشاره به اولویت‌های نمایشگاه کتاب تهران در دوره‌های آتی، گفت: لازم است گسترگی فضای فیزیکی و ساختار و نیروی انسانی و هزینه‌ها نمایشگاه کتاب تهران مورد بازبینی قرار گیرد و وجوه زائد آن حذف شود. متن : امیرمسعود شهرام نیا؛ عضو شورای سیاست گذاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: طی این سال ها نمایشگاه کتاب تهران به مهمترین رویداد فرهنگی کشور مبدل و از قالب یک نمایشگاه صرف به پدیده ای چندوجهی تبدیل شده است. این نمایشگاه وجه فروشگاهی دارد که در اقتصاد نشر مهم است و هر فرد فعال در بازار نشر به دلیل گردش مالی و نقدینگی آن را رویداد مهمی می داند. وی ادامه داد: در شرایط کنونی صنعت نشر، اهمیت وجه اقتصادی نمایشگاه به قدری بالا رفته که نمی توان این بخش را ندیده گرفت زیرا در بازار نشر مهم است. شهرام نیا با اشاره به وجهه بین المللی نمایشگاه کتاب تهران، عنوان کرد: ما اکنون در بسیاری از حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مراوادات بین المللی زیادی داریم و به نظرم این نمایشگاه حوزه خوبی برای توسعه مراودات فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی است. وی با اشاره به دیگر وجه این نمایشگاه، توضیح داد: نمایشگاه کتاب تهران در صنعت نشر نیز اهمیت تخصصی و حرفه ای دارد که البته این رویکرد آن کمرنگ شده است؛، یعنی به مرور وجه فروشگاهی و اقتصادی نمایشگاه به دلیل نیازی که احساس می شد، پررنگ و وجه فرهنگی و تخصصی آن کمرنگ تر شده است. دیپلماسی فرهنگی ضرورتی برای نوقلم ها و ناشران عضو شورای سیاست گذاری سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در بخش دیگر صحبت های خود به لزوم توجه به دیپلماسی فرهنگی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: ما به فضایی نیاز داریم که اصحاب قلم و نوقلم ها بتوانند در آن ناشران مختلف را ببینند و با همدیگر مذاکره داشته باشند. کارهای جدید خود را به ناشران عرضه کنند و درباره جدیدترین ها و سلایق بازار نشر صحبت شود اما در نمایشگاه تهران چنین فرصتی کم است. وی ادامه داد: ما در بعد بین الملل تلاش کردیم دیپماسی فرهنگی پررنگ تر شود و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است اما هنوز جای کار بسیاری در این زمینه وجود دارد، به طوری که در بعد بین الملل از فروش صرف کتاب خارجی، بخش بین الملل به محل مراوده و مبادله رایت تبدیل شود. شهرام نیا با اشاره به برخی اقدامات مثبت در این حوزه، یادآور شد: اقداماتی مانند شهر میهمان، میهمان ویژه، بورسیه و بازار جهانی کتاب از جمله قدم های موثر و خوبی بود که در این مسیر برداشته شد اما معتقدم که این راه هنوز هم جای کاردارد تا در نمایشگاه های بعدی پررنگ تر شود. کوچک سازی نمایشگاه یک اولویت وی همچنین بزرگ شدن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را یکی از آسیب های جدی آن در طول این ۳۲ سال دانست و گفت: این نمایشگاه اکنون خیلی بزرگ شده است، در این سال ها نمایشگاه کتاب به شکل جدی مشکل جا داشته؛ چراکه بسیار گسترده شده است و در این میان لازم است بگوییم که گسترده شدن لزوما به معنای مفید بودن آن نیست. شهرام نیا تاکید کرد: در این زمینه معتقدم لازم است گسترگی فضای فیزیکی و ساختار و نیروی انسانی و هزینه ها نمایشگاه کتاب تهران مورد بازبینی قرار گیرد و وجوه زائد آن حذف شود. وی با اشاره به اقدامات شورای سیاستگذاری سی و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برای کوچک سازی این نمایشگاه، گفت: در این زمینه شورا وارد شده و قرار است که امسال اقداماتی انجام شود تا روند کوچک سازی نمایشگاه با جلوگیری از اخلال در بخش های مختلف اجرای شود. شهرام نیا با بیان اینکه منظور ما از کوچک سازی حذف فروش نیست، گفت: ما نیازمند آنیم که نمایشگاه در فضای فیزیکی قابل استفاده برگزار شود و در این میان به کارکرد حرفه ای آن بیشتر از کارکرد اقتصادی آن کمک شود، در این میان حذف فروش مدنظر ما نیست بلکه باید بعدهای دیگر را پررنگ تر کرد. واسپاری ها را جدی بگیریم شهرام نیا همچنین به موضوع واسپاری بخش های مختلف نمایشگاه به صنف اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید گفت که مسیر واسپاری به تشکل ها مسیر درستی است؛ یعنی چاره ای جز این وجود ندارد و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم دارد به این سمت برود که تصدی گری خود را کم کنند، باید نمایشگاه را واگذار کند. وی افزود: در این سال ها تجربه های مختلف را پشت سر گذاشتیم و واسپاری بخش های مختلف بیشتر شد، اما در این میان باید بسیاری از اقدامات و کارها بازبینی شود. شهرا م نیا با بیان اینکه باید با اولویت کوچک شدن نمایشگاه کارها را آغاز کنیم، عنوان کرد: در این زمینه هزینه های مختلف نوآوری و خلاقیت و مسئولیت را باید به صنف سپرد و به آن ها اعتماد کرد و اجازه داد که خود آن ها در بخش های مختلف نمایشگاه هزینه کنند. به گفته وی، صنعت نشر، صنف فهمیده ای دارد که برای کارها و برنامه ها در مراحل مختلف نمایشگاه افراد شایسته ای دارند و از پس این کار برمی آیند. مدیرعامل سابق موسسه نمایشگاه های فرهنگی در این باره گفت: تاکنون بسیاری از اقدامات انجام شده است اما روند واسپاری باید با شیب تدریجی باشد تا اشتباهات گذشته جبران شود و واگذاری ها مسیر صحیح تری را طی کنند.