خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 تير 1390 ساعت 15:53 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/109002/قزويني-آگاهي-تقليد-مستشرقان-دوري-گزيد -------------------------------------------------- در شب «علامه محمد قزويني»مطرح شد عنوان : قزويني با آگاهي از تقليد از مستشرقان دوري گزيد -------------------------------------------------- شب «علامه محمد قزويني» در هشتاد‌و‌ششمين شب بخارا با همکاري دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برپا شد. در بخشي از اين مراسم كارشناسان بر نحوه و روش تحقيقات زنده‌ياد قزويني درباره فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي بدون تاثير از نگاه غربي و تقليد از مستشرقان، سخن گفتند./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين برنامه كه ديروز(شنبه 4 تير) در سالن باستاني پاريزي دانشگاه تهران برگزار شد،با ياد و خاطره ايرج افشار همراه بود. در ابتداي اين برنامه علي دهباشي در مطلبي با عنوان علامه قزويني؛ آغازگر سنت پژوهي عالمانه در ايران گفت: محمد قزويني، مشهور به علامه محمد قزويني، که به حق شايسته عنوان علامه است، در 1256 خورشيدي در دروازه قزوين تهرانو درخانواده اي که همه اهل فرهنگ و قلم بودند، متولد شد. وي افزود: او صرف و نحو و فقه و کلام و حکمت را نخست نزد پدر و سپس نزد استاداني ديگر چون ميرزا حسن آشتياني و ملامحمد آملي، اديب پيشاوري و شيخ هادي نجم آبادي آموخت و به تحصيل ادامه داد و درس طلبگي گرفت و زير نظر شمس العلما در علوم اسلامي و هيات و رياضي و تاريخ و تاريخ ادب و رجال و عروض و قافيه متبحر شد. دهباشي سخنانش را درباره علامه محمد قزويني اين گونهپي گرفت: اين پژوهشگر پر تلاش در مدرسه آليانس تهران به فراگيري زبان فرانسه پرداخت. در سال 1283 خورشيدي به دعوت برادر خود که آن زمان در لندن بود، به قصد ديدار از کتابخانه عظيم لندن و نسخه هاي قديمي نفيس آن، از راه روسيه و آلمان و هلند رهسپار لندن شد و همين سفر او را براي بيش از 30 سال در اروپا ماندگار کرد. دهباشي درباره مهم ترين ويژگي هاي شخصيتي و كاري علامه قزويني توضيح داد: او فرهنگ مغرب زمين را از نزديک آموخته و با آن زيسته بود. او در دل کشورهاي پيشرفته زمان خود، پاي به آکادمي هاي بزرگ نهاد و همراه با مستشرقان و عالماني که مشهورترين ايشان ادوارد گرانويل براون بود، سال ها به ايران و فرهنگ ايراني و تاريخ اين سرزمين، از بيرون نگريست. وي ادامه داد: قزوينيتوانست سد مهارناپذير و فريب دهنده حشر و نشر داخلي و خودپرستي و خودپسندي فرهنگي مآبان را با تواضع و اميد و اطمينانيچون کوله باري کهنه از دوش بردارد و با بار و لباسي راحت و سبک به سلوک در وادي اين فرهنگ ديرپا و عزيز بپردازد. قزويني از اين هنگام با چهره ديگري از ايران آشنا شد. براي او مفهوم ايران، ديگر يک مفهوم منتزع ضعيف و بي حصر و دهکده اي نبود. يک مفهوم علمي و تاريخي بود و منابع استناد به تاريخ و فرهنگ آن روشن و از پس صخره هاي قرون چون الماسي درخشان بازمانده بود. اين پژوهشگر همچنين با توصيف ويژگي ها و ديدگاه هاي قزويني و نوع نگاهش به تاريخ و تمدن ايران، گفت: قزويني از مستشرقان چهار چيز را با وسواس و علاقه اي عجيب آموخت. نخست آموختن و دانستن بسيار؛دوم، يادگيري روش ها و ابزار پژوهش انتقادي، سوم، نظم و کار بي وقفه و چهارم، عشق به ملت و فرهنگ خويش، به مثابه گاهواره و بستر حضور و حيات آينده خويش. دهباشي همچنين اضافه كرد: قزويني به راهي که براون و ديگران رفتند، گام نهاد، اما مقلد آنان نشد. او شيفته شيوه ها و فرهنگ پژوهي منظم آنان بود. او آن چه را مي بايست، از ايشان آموخت و بازگشت تا آن چه را آنان نياموختند يا اساسا به دلايل اقليمي و فرهنگي، امکان آموختنش را نداشتند، بياموزد و به زودي لقب علامه که برازنده راستين قامت آن فرزانه مرد عرصه فرهنگ بود، نثار وجود نازنينش شد. وي همچنين گفت: با قزويني نسلي بزرگ و سرشار از انگيزه پديد آمد که فقط ذکر نام برخي از آن ها مي تواند بيانگر ارج و اعتبار و عظمت ايشان باشد؛ علي اکبر دهخدا، محمدتقي بهار، محمد پروين گنابادي، عباس اقبال آشتياني، سيدحسن تقي زاده، محمدعلي و خانواده فروغي، علي اصغر حکمت، بديع الزمان فروزانفر، ميرزا جبيب اصفهاني، قاسم غني، عبدالعظيم قريب، خانواده نفيسي، جلال الدين همايي، مجتبي مينوي و... اين رشته سر دراز دارد. دهباشي تصريح كرد: شايد برخي از متجددان و تازه از راه رسيدگان ادعا کنند که نسل مذکور صرفا به واژه شناسي و نسخه کاوي و پژوهش هاي درون متني و کلاسيک - نظير تصحيح و تنقيح متون - مي پرداخت و در نثر و کيفيت نگرش نيز نگاه سنتي را حفظ کرده بود. اين سخن را در دهه 50 و نيز در سال هاي اخير شنيده ايم؛ آن هم از زبان از خودبيگانگاني کم مايه که ضعف هاي خويش را با تحقير عظمت ديگران درمان مي کنند. در پاسخ فقط مي توان به اجمال چنين گفت: - تا پيش از اهتمام اين بزرگان، بويژه علامه فقيد محمد قزويني، اساسا خبري از منبع و مآخذ قابل اعتماد و پژوهيده و نسخه هاي مصحح انتقادي وجود نداشت تا طول و عرض فرهنگ ايراني شناخته آيد. - تا پيش از حضور اين بزرگ مردان، بويژه قزويني فقيد، کسي جسارت و اعتماد به نفس ورود به عرصه منابع فرهنگ ملي و برجسته ساختن آن و بهتر دانستن آن از مشابه هاي غربي را نداشت. - تا پيش از اين ستارگان سپهر فرهنگ ملي، مفهوم و معناي فرهنگي و روشنفکرانه ايران، فرهنگ ايراني و هويت ملي، هيچ حصر و مشخصه اي نداشت. - تا پيش از اين رادمردان دفتر و خرد، با فرهنگ ايراني به دست روشنفکران خودباخته ضداسلام تحقير مي شد، يا فرهنگ ملي ايران به وسيله دينداران کم خرد و قشري مورد توهين و تحقير قرار مي گرفت و يا هردو به واسطه غرب زدگان و از خود بيگانگان فرنگي مآب در هم شکسته و منحط معرفي مي شد و يا ديگراني از متغافلانِ نسبت به جهان معاصر، مدعي انحطاط فرنگ و فرنگي و نفي همه ارزش ها و جنبه هاي وجود آن را داشتند. اين نويسنده در ادامه توضيح داد: قزويني آموخت که فرهنگ ايراني يک کل يکپارچه است. گذشته اي پرفروغ پيش از اسلام دارد، ماهيتي درخشان در دوره اسلامي و نيازي شديد به ارزش ها و جنبه هاي مثبت فرهنگ مدرن. افراط و نه تفريط، دواي اين درد نيست. او همچنان که از نثرش مي تراود، روش و نظم فرنگي را به خدمت فرهنگ ملي ايران درآورده و با عشق و ايمان به ديانت و خداوند به سوي آينده مي رفت و همگان را با خود به اين عرضه آفتابي و روشن پيش مي راند. بر وجود روشنگر و روان روشن ترش درود. هزاران درود. در ادامه اين مراسم مهدي محقق، به بررسي شيوه علامه محمد قزويني در تصحيح نسخ خطي پرداخت و گفت: من فكر مي كنم به اشتباه به اين مجلس دعوت شده ام، شايد گمان بر اين بوده که من مرحوم محمد خان قزويني را از نزديک زيارت کرده ام. من مرحوم قزويني را ملاقات نکردم؛ اما دوست ديرين و گرامي ام، احمد مهدوي دامغاني در سال هاي 1325، 26 و 27 در مجالس روزهاي جمعه ايشان حاضر مي شدند و بعد براي من نقل مي کردند که چه کساني آن جا بودند و چه گفته شده بود. وي افزود: اين رسم بسيار خوبي بود که در زمان دانشجويي ما، استادان مجالسي داشتند که در آن مجالس دانشجويان حضور مي يافتند و از انفاس قدسي آن ها بهره مند مي شدند و علاوه بر تدريس، مجالس معنوي شان نيز درس محسوب مي شد. مجالس روز جمعه ايشان نيز از جمله اين مجالس بود. چنين بود که مرحوم غلامحسين صديقي نيز مجلسي داشتند که جدا از دانشجويان و استادان، هم رزمان ايشان در دوران دکتر محمد مصدق نيز در اين مجلس شرکت مي کردند. او در ادامه يادآور شد: ما نيز چند سال پيش در انجمن مفاخر فرهنگي مجلس بزرگداشتي ترتيب داديم و جزوه اي هم منتشر کرديم مشتمل بر سرگذشت خودنوشت ايشان و فعاليت هاي فرهنگي ايشان در پاريس، برلين و لندن. علامه قزويني از هر فرصتي استفاده مي کرد و بنا به گفته ايشان اولين فرصتي که به او داده شد، توسط برادرش بود که در آن هنگام شغل ديواني داشت و وي را به لندن دعوت کرد. محقق در بخشي ديگر از سخنان خود به مدرسه معير اشاره کرد و گفت: مدرسه معير را من يک بار با دکتر مهدوي دامغاني ديده بوديم تا ببينيم به چه کيفيت بوده و مرحوم قزويني چه هوايي را استنشاق مي کرده، در سال هاي 24 و 25 زماني بود که شهيد مرتضي مطهري از قم هجرت کرده بودند به تهران و هنوز شغل مرتبي نداشتند. خب، بعدها خطيب زبردستي شدند؛ اما در آن اوايل اشتغال خاصي نداشتند. اين نويسنده در ادامه توضيح داد: سيد عبدالله انوار هم دنبال معلم خوبي بود که بتواند از اين طريق شرح منظومه حکمت شيخ هادي سبزواري را بخواند که آخرين کتاب درسي بود که براي طلبه ها نوشته شده بود و از زمان چاپ اول آن در زمان ناصرالدين شاه حداقل 10 بار چاپ سنگي شده بود. تا آن که ما توانستيم ترجمه انگليسي آن را در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ برسانيم و به اين ترتيب بعد از 800 سال نظام منسجم فلسفي اسلام وارد جهان غرب شد. وي يادآور شد: خلاصه آن که سيدعبدالله انوار را به آقاي مطهري معرفي کرديم تا از مجلس درس ايشان بهره مند شوند. آخرين کسي هم که در مدرسه معير بود، آقاميرزا هادي آشتياني بود که در مدرسه سپهسالار قديم درس مي داد و تا قبل از شهريور 20 شب ها مي آمد و اين جا تدريس مي کرد. افراد ساکن در آن مدرسه هم همه از فضلا بودند. محقق با اشاره به فضاي تحصيل مرحوم قزويني در تهران تصريح كرد: بنابراين زماني که مرحوم قزويني در تهران دروس طلبگي و حوزوي را شروع کرد، تهران مرکز علماي بزرگ بود. شايد ما شانس اين را داشتيم که به برخي از بازماندگان آن ها رسيديم. مرحوم قزويني در يک چنين فضايي تربيت شده بود و ايشان در شرح حال خودنوشت خويش مي نويسد که از آغاز جواني علاقه زيادي به ادبيات و نظم و نثر عربي داشت به طوري كهدر نثر ايشان مي توان تعابير نادر عربي را يافت. وي در ادامه اضافه كرد: وي صرف و نحو عربي را نيز به خوبي آموخته بود و بعد وارد درس منطق شده بود و از مکتب کساني چون شيخ هادي نجم آبادي بهره گرفته بود. اينفضا براي او مملو از علم و دانش بود و مرحوم قزويني بهره کافي از استادان زمان خود گرفت و اين شانس هم براي شان پيدا شد. محقق همچنين با اشاره به آشنايي زنده ياد قزويني با مستشرقان گفت:مرحوم قزويني در انگلستانبا ادوارد براون آشنا شد و براون، دروازه ديگري به روي قزويني گشود. او شيوه تصحيح و مقابله متون را از آنان آموخت. بدين معني که هنگام تصحيح متون، قديم ترين نسخه را پيدا کند که يا به خط خود مولف يا شاگردان و يا معاصران مؤلف باشد و هر چه زمانش قديم تر بهتر. بعد نسخه اي را مبنا قرار دهد و تفاوت ها را با نسخه هاي ديگر در پاورقي يادداشت کند،در حاليكهاين روش هزار سال پيش در اسلام وجود داشته است. وي با اشاره به پيشينه تصحصح انتقادي متونبعد از ظهور اسلاماضافه كرد:روش تصحيح انتقادي متجاوز از هزار سال پيش در جامعه اسلامي وجود داشته و چيزي نبوده که از غرب بيايد، شايد هم غرب بعدها به اين شيوه توجه نشان داد.به هر حال جهان اسلام نيز با اين شيوه آشنا بود؛ اما اين آشنايي براي قرون متمادي از ياد رفت تا آن کهشخصي چون اشتراسه آمد و به ياد همگان آورد و بعد هم مرحوم قزويني از اين شيوه سود جست. در بخشي ديگر از اين مراسم مهدي فيروزيان و بهناز محبوب با تنبک قطعه اي از زنده ياد پرويز مشکاتيان را اجرا كردند. پخشفيلم مستندي ازمجيد عاشقيدرباره زندگي علامه محمد قزويني، بخش پاياني اين مراسم بود.