خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 26 شهريور 1398 ساعت 14:59 http://www.ibna.ir/fa/report/280840/چرا-خسرو-یکم-کنار-عددنویسی-هندی-سادگی-گذشته -------------------------------------------------- ​هفتصد سال رویارویی عددنویسی پهلوی با عددنویسی هندی بررسی شد عنوان : چرا خسرو یکم از کنار عددنویسی هندی به سادگی گذشته است؟ عددنویسی پهلوی در بندهش، یادگار زریران و اوستا چگونه است؟ -------------------------------------------------- بزرگمهر می‌گوید: بروزیه برای یک برهمکنش دانشی به هند می‌رود و کلیله و دمنه و دانش گیاهان دارویی را با خود به ایران می‌آورد به جز عددنویسی هندی. اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا خسرو یکم به سادگی از کنار عددنویسی هندی گذشته است؟ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، سومین نشست نوا با عنوان هفتصد سال رویارویی عددنویسی پهلوی با عددنویسی هندی دوشنبه 25 شهریور از سوی هفته نامه امرداد در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست آریا بزرگمهر و محمد اردشیر درباره این موضوع سخنرانی کردند. نوا عنوان سلسله نشست هایی است که با به چالش کشیدن جستارهای فرهنگی، تاریخی، هنری، زیست بومی و اجتماعی واپسین دوشنبه هر ماه با حضور دوستداران فرهنگ و تاریخ ایران زمین از سوی هفته نامه امرداد در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. در نخستین نشست نوا به بررسی نقش آموزش تاریخ در کتاب های درسی پرداخته شد و در نشست دوم انیمیشن ایرانی؛ چالش ها، توانمندی ها، چشم اندازها مورد واکاوی قرار گرفت. بزرگمهر با اشاره به اینکه سال هاست در زمینه عددنویسی پهلوی پژوهش می کند و مقاله ای در این باره در فصلنامه زبان شناخت نوشته است، گفت: اعداد پهلوی برپایه حروف الفبای پهلوی نوشته می شوند و از یک دستگاه عددنویسی توانمند و درخور توجه برخوردارند، با آنکه در این عددنویسی نمادی برای صفر نداریم و در نگاه نخست، ناموضعی به نظر می رسد ولی شیوه نگارش آنها به گونه ای است که به سادگی می توان جایگاه یا مرتبه هر عدد را روشن ساخت. وی افزود: رویکرد ما به حساب این اعداد نشان می دهد، در جمع این اعداد نیازمند الگوریتم ویژه ای نیستیم، همچنین شمار حاصل ضرب هایی که یک کودک ایران باستان می بایست از بَر می بوده در مقایسه با دیگر دستگاه های عددنویسی کهن بسیار کمتر است. افزون بر همه این ها برخی از اعداد بزرگ (بزرگتر از ده هزار) بیش از یک نمایش دارند و این خود توانمندی این دستگاه عدد نویسی را نشان می دهد. وی ادامه داد: عدد 12 نقش بنیادی برای عددنویسی پهلوی داشته است. مبنای عددنویسی پهلوی مشخص نیست. در عددنویسی کهن نیز به عددنویسی مصری می رسیم که شامل هیروگلیف، هیراتیک و دموتیک می شود. عددنویسی پهلوی با 12 عدد بنیادی ساخته می شود که شامل یازده عدد و یک عدد واژه است که از راست به چپ نوشته می شود. همچنین نمادی برای صفر وجود دارد. عددنویسی بر پایه حروف الفباست. برخلاف باور برخی پژوهشگران عددنویسی پهلوی کتابی، برگرفته از الفبای آرامی نیست. اعداد پهلوی شکل جمعی و ضربی دارند. دارای اهمیت بسیاری هستند زیرا مفهوم موضعی به آن ها می دهند. این پژوهشگر افزود: مبنای عددنویسی بابلی عدد 60 است. عددنویسی مایاها نشان ویژه ای برای صفر داشتند و برای نگارش اعداد از دو نمایه استفاده می کردند. عددنویسی چینی ها هم بر پایه دهدهی بوده است. پایه حروف الفبای یونانی نیز جدول مندلیف است. عددنویسی ارمنی بر پایه 36 حروف الفبایی بوده است. برای اعداد بزرگتر از ده هزار استفاده می شده و در این عددنویسی به نمادهای تکمیلی نیازمند می شده است. بزرگمهر اشاره کرد: گسترش عددنویسی هندی در سده نهم میلادی توسط خوارزمی انجام شد و از نسخه اصلی کتاب حساب اللهند اطلاعی در دست نیست. در تاریخ طبری، خوارزمی مجوسی خوانده شده است. این نام معمولا برای این به کار گرفته می شده که عددنویسی را از موبدان زرتشتی گرفته است. وی به متن یادگار زریران نیز پرداخت و گفت: یادگار زریران متنی حماسی است. عدد 999 در یادگار زریران آمده است. عدد 10 هزار به شکل عددواژه و بیور خوانده می شود. در کتاب روایات پهلوی عددی به چشم می خورد که تحلیل آن بسیار رهگشا و موثر است. یکی از برجسته ترین ویژگی های عددنویسی پهلوی برخورداری از دو نمایش برای اعداد بزرگتر از 9999 است. بزرگمهر به کتاب کهن بندهش نیز اشاره کرد و افزود: عددنویسی در بندهش نیز مساله بسیار مهمی است که در کتاب کهن بندهش مشاهده می شود. اختر یک واژه مبهم در بندهش است. روشنان به مجموعه ستاره های اختری و ستاره های نااختری و ماه و خورشید گفته می شود. باید بگویم که در کتاب اوستا نیز درباره صورهای دوازده گانه فلکی چیزی نیامده است. اروپایی ها بر این باورند که ایرانی ها ستاره شناسی نداشتند. این پژوهشگر در ادامه تحقیق هایش به بیتی از شاهنامه فردوسی می رسد و با اشاره به آن می گوید: در شاهنامه فردوسی نیز بیتی وجود دارد با این عنوان که بود بیت شش بار بیور هزار / سخن های شایسته و غمگسار این بیت در نسخه مسکو آمده و در دیگر نسخه های شاهنامه نیامده است. بیور در اوستا، زبان پهلوی و بیش تر متن ها و فرهنگ های فارسی به معنای ده هزار آمده است. شاید شهرت شاهنامه به داشتن شصت هزار بیت و تکرار این بیت و نیز یک بیت الحاقی دیگر به عنوان شواهد این نظر باعث شده که غالب پژوهشگران و خوانندگان شاهنامه شتابناک از سر آن بگذرند. در حالی که با اندکی دقت در مصراع نخست بیت دیده می شود که فردوسی شمار بیت های شاهنامه را شش بار بیور هزار گفته است. بزرگمهر افزود: عددنویسی مانی نیز به این شکل است که اگر مانی برای بهبود زبان پهلوی الفبایی را ساخته این موضوع هیچ ارتباطی به عددنویسی پهلوی کتابی ندارد. در خوانش اعداد پهلوی میان اعداد یکانی و دورقمی سازگاری وجود دارد ولی عدد 2 با عدد 20 همخوانی ندارد. وی ادامه داد: در یک بررسی تاریخی در عددنویسی پهلوی، بزرگمهر (بوذرجمهر) که با عنوان بزرگمهر حکیم از او یاد می شود، وزیر خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی بوده و در منابع فارسی و عربی او را دارای خرد استثنایی و اندرزهای حکیمانه توصیف کرده اند. وی اعداد روی تخته نرد را بر پایه نگاهی به اعداد پهلوی در نظر می گیرد. عدد یک هرمزد، عدد دو مینو و گیتی، عدد سه اندیشه نیک، گفتار نیک و کنش نیک، عدد چهار چهار سوی گیتی یا چهار آخشیج (آب، باد، خاک، آتش) عدد پنج نیز خورشید، ماه، ستاره، آتش و آذرخش و عدد شش نیز نماد جشن های شش گانه گهنبار است. بزرگمهر افزود: عبدالملک بن مروان (705-647 میلادی) بر این باور است، تبدیل دفاتر دیوانی از پهلوی کتابی به زبان تازی، سکه های مربوط به مروان و حجاج یوسف است، اگرچه واژگان تازی دارد ولی همگی آن ها با الفبای پهلوی کتابی نوشته شدند. جز این که اعداد روی این سکه ها به شکل عدد واژه های پهلوی هستند که اعداد رقمی جابه جا نوشته شده اند. وی سپس به عددنویسی هندی نیز اشاره کرد و گفت: عددنویسی هندی بسیار توانا است. اهمیت عدد 12 در این دستگاه عددنویسی چیست؟ چرا اعداد پهلوی با 12 عدد ساخته می شوند. اختراع عددنویسی هندی بازه ای طولانی است. رامایانا شاهنامه هندی است که اعداد بزر گتری را می توان در آن یافت. وی افزود: باید این پرسش را مطرح کرد که الفبای پهلوی کتابی به کدام دوره تعلق دارد؟ اواخر دوره هخامنشی، سال 240 پیش از میلاد، اوایل دوره ساسانی، سده هشتم و نهم میلادی. در پایخ به این پرسش باید گفت که الفبای پهلوی کتابی به سده ششم میلادی مربوط می شود و آن دوره زمان فرمانروایی خسرو یکم است. بزرگمهر ادامه داد: شگفت این است که در همین بازه زمانی بروزیه برای یک برهمکنش دانشی به هند می رود و کلیله و دمنه و دانش گیاهان دارویی را با خود به ایران می آورد به جز عددنویسی هندی. اینجا این پرسش مطرح می شود که چرا خسرو یکم به سادگی از کنار عددنویسی هندی گذشته است؟ سپس اردشیر با اشاره به پژوهش بسیار ارزشمند بزرگمهر در زمینه عددنویسی پهلوی گفت: اعداد تاریخ بسیار کهنی دارند. از نظر تاریخی نخستین عددنویسی مربوط به 5 هزار سال پیش است و بین مفهوم عدد با آن چه تحت عنوان نمایش عدد به کار می بریم تفاوت اساسی دارند. باید به این مساله فکر کرد که اعداد چطور ابداع شدند؟ و در پاسخ گفت که بدون شک این گونه نیست که خلق الساعه باشند. وی افزود: در توضیح ابداع و نگارش عددنویسی پهلوی به نوعی منقطع از شیوه عددنویسی قبلی است و این عجیب است که از کجا به این شکل آمده است؟ نمایش عدد باید ساختار داشته باشد. همچنین عددنویسی برای یک فرهنگ چگونه ابداع می شود. آیا بر اساس واژه هایی است که ساخته می شود یا مرتبط است با مفهوم عدد. مفهوم عدد مجرد است. به عنوان نمونه افلاطون گرایی معتقدند اعداد در یک عالم افلاطونی (عدالت، مفهوم، مُثل) شکل می گیرند و ما یک درک تقریبی از این مفهوم حاصل می کنیم. وی سپس به مکتب ساخت گرایی نیز پرداخت و گفت: مکتب دیگری که می توان به عددنویسی پهلوی نسبت داد به ساخت گرایی مربوط می شود و این نکته را مطرح می کند که مفهوم عدد ذهنی است و ساخته ذهن است. تحقیق درباره عددنویسی به شکل آکادمیک موضوع مشترکی بین چندین حوزه کاری زبان شناسی، کتیبه شناسی، باستان شناسی، مردم شناسی و... است.