خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 28 ارديبهشت 1398 ساعت 9:07 http://www.ibna.ir/fa/naghli/275846/نشست-حق-شهر-تهران-برگزار-می-شود -------------------------------------------------- یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ؛ عنوان : نشست «حق به شهر و تهران» برگزار می‌شود -------------------------------------------------- بیست و چهارمین نشست از دوره ششم سلسله نشست‌های یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «حق به شهر و تهران» برگزار می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، بیست و چهارمین نشست از دوره ششم سلسله نشست های یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان حق به شهر و تهران برگزار می شود. در این نشست، قسمت ششم از مستند بلند پایتخت اثر علی نیکبخت نمایش داده خواهد شد. همچنین ایمان واقفی، عضو هیئت تحریریه فضا و دیالکتیک، مدرس نظریه شهری در دانشگاه علم و فرهنگ درباره به استعمار درآمدن حق به شهر: تأملی بر تولید فضای انقلابی در تهران و آیدینترکمه، عضو هیئت تحریریه فضا و دیالکتیک و دانشجوی دکتری اقتصاد سیاسی فضا، دانشگاهیورکدرباره حق به شهر در ایران: از توهم تا واقعیت سخنرانی خواهند کرد. نشست حق به شهر و تهران یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۹ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.