خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 24 اسفند 1397 ساعت 21:37 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/273217/1/افتتاح-کتابفروشی-چهل-كلاغ -------------------------------------------------- عنوان : افتتاح کتابفروشی چهل كلاغ -------------------------------------------------- متن :