خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 آبان 1389 ساعت 12:44 http://www.ibna.ir/fa/naghli/86691/كياني-آثار-مكتوب-آموزشي-بايد-حفظ-اشاعه-موسيقي-كمک-كنند -------------------------------------------------- زير و بم كتاب‌هاي آموزشي حوزه موسيقي/ ۱۸ عنوان : كياني: آثار مكتوب آموزشي بايد به حفظ و اشاعه موسيقي كمک كنند -------------------------------------------------- مجيد كياني، پژوهشگر موسيقي و نوازنده موسيقي سنتي و مقامي با بيان اينكه كتاب آموزشي بايد به حفظ و اشاعه موسيقي كمك كند، افزود: ضروري است آنچه را به ما آموخته‌اند در زمينه‌هاي مختلف نوازندگي و پژوهش به هنرجويان آموزش دهيم؛ نه قطعاتي كه خودمان درست كرده‌ايم. متن : كياني به خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، گفت: در زمينه آثار آموزشي حوزه موسيقي چند نوع كتاب منتشر شده است؛تعدادي از كتاب هاي آموزشي به دليل مطالب مفيدي كه ارايه مي كنند هميشهبا استقبال خوبي روبرو مي شوند وبارها تجديد چاپ شده اند. آثاري نيز درباره رديف و قطعات موسيقي نوشته شده كه به دليل جنبه آموزشي بارها تجديد چاپ شده است. تعدادي اثر نيز در اين زمينه ترجمه شده كه مطلب جديدي در اختيار مخاطب نمي گذارد و قابل بررسي نيست. وي با بيان اينكه تنوع كتاب هاي آموزشي در حوزه موسيقي اگر تعريف شده باشد بسيار عالي است، افزود:به عنوان نمونه در شرق مكاتب مختلفي براي شيوه سنتورنوازي داريم؛ اگر مطالب اين متون تعيين شده باشد عالي است و هيچ گونه بدآموزي ندارد چون تنوع موجب شكوفايي مي شود؛ ولي در حال حاضر تنوع ها براساس موضوع تعريف شده نيست و حالت خوبي ندارند. كياني با بيان اينكه كتاب آموزشي بايد به حفظ و اشاعه موسيقي كمك كند، توضيح داد: ضروري است آنچه را كه به ما ياد داده اند و به ما آموخته اند در زمينه هاي مختلف نوازندگي، آهنگسازي و پژوهش به هنرجويان آموزش دهيم نه قطعاتي كه خودمان درست كرده ايم. چون اصول اوليه و پايه موسيقي كه همان رديف هاي معتبر چون صبا و معروفي است، رديف هاي شناخته و معتبري اند كه در گذشته آموزش داده مي شد و بايد در اختيار هنرجو و شاگرد گذاشتتا به نتيجه مطلوب رسيد.