خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 آبان 1396 ساعت 19:16 http://www.ibna.ir/fa/gallery/253336/1/غرفه-خانه-کتاب-اولین-روز-نمایشگاه-مطبوعات-1 -------------------------------------------------- عنوان : غرفه خانه کتاب در اولین روز از نمایشگاه مطبوعات 1 -------------------------------------------------- متن :