خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 24 آذر 1395 ساعت 10:32 http://www.ibna.ir/fa/naghli/243337/نشست-ادبی-زنان-ر-مان-نویس-ایران-سنگال-سیمین-دانشور-مریم-برگزار -------------------------------------------------- عنوان : ​نشست ادبی «زنان رُمان‌نویس ایران و سنگال؛ سیمین دانشور و مریم با» برگزار شد -------------------------------------------------- یک دانشجوی سنگالی زبان و ادبیات فارسی در نشستی با شعار پیش به سوی فهم ادبیات ایرانی، به تحلیل محتوایی و مقایسه آثار «سیمین دانشور» و «مریم با» پرداخت. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، نخستین نشست ادبی ایران و سنگال در موضوع زن با شعار پیش به سوی فهم ادبیات ایرانی و با عنوان زنان رُمان نویس ایران و سنگال؛ سیمین دانشور و مریم با در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست که با حضور علیون بدرابی، رئیس کانون نویسندگان سنگال، فاطو کینه چاو، رئیس اتحادیه زنان علما و تعداد بسیاری از شخصیت های فرهنگی سنگال برگزار شد، خانم سعاد لی دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران جایگاه زن در ایران و سنگال را با تحلیل محتوایی و مقایسه دو کتاب نامه ای طولانی، نوشته مریم با و سووشون، تألیف سیمین دانشور پرداخت که با استقبال بسیار حاضران روبه رو شد. همچنین آقای بدرابی در سخنان خود خواستار ایجاد ارتباط قوی میان زنان نویسنده سنگال و ایران شد. در پایان این نشست که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری دپارتمان زبان، ادبیات و تمدن پارسی دانشگاه شیخ آنتادیوپ داکار برگزار شده بود، فیلمی از فعالیت های هنری زنان ایرانی نیز نمایش داده شد.