خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 دی 1396 ساعت 11:16 http://www.ibna.ir/fa/doc/longint/256036/ناخودآگاه-وجود-انسان-نیست -------------------------------------------------- نصرالله حکمت در گفت‌وگو با ایبنا مطرح کرد عنوان : ناخودآگاه در وجود انسان نیست -------------------------------------------------- نصرالله حکمت، استاد دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب «شاکله شناسی» معتقد است: چیزی به نام ناخودآگاه در وجود انسان نیست. ناخودآگاه در جهانی متولد شده که آن جهان، فاقد خدای خالق است. متن : خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- خداداد خادم: شاکِله شناسی عنوان کتابی است که نصرالله حکمت، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی از سوی انتشارات الهام منتشر کرده است. حکمت در این کتاب تلاش می کند با کاربرد دوگانه خدای خالق در مقابل خدای مخلوق به انسان خلیفه الله و انسانی که نمی تواند خلیفه الله باشد و مجبور است برسد. در نهایت مفهوم شاکِله را در برابر مفهوم ناخودآگاه می آورد. به همین مناسبت گفت و گویی با وی داشته ایم که مشروح آن در ادامه آمده است: شما چند سال است که بر بحث شاکِله شناسی متمرکز هستید. اساسا چه چیزی را در این موضوع دنبال می کنید؟ در این کتاب حرف خودم را می زنم هرچند ممکن است که دیگری حرف من را نپذیرد که مهم نیست. در این کتاب من حرف تازه ای زده ام. معتقدم که نظریه پردازی اگر صد جزء داشته باشد یک جزء آن نظریه است. بقیه اجزاء آن بیرون از نظریه و در واقع نظریه شناسی و فرهنگ نظریه شناسی است. ما ممکن است که بنشینیم و مدام ادا دربیاوریم. اما در همه چیز که نمی شود مدام ادا درآورد. ما وقتی بحث نظریه پردازی را مطرح می کنیم، قبل از هرچیز باید فضای نظریه شناسی را درست کنیم که متاسقانه اصلا نداریم. گوهر، گوهرشناس می خواهد. به فرض مثال اگر یک کامیون گوهر داشته باشید، یک پفک روی آن بگذارید و نزد یک کودک ببرید، طبیعتا کودک پفک را برمی دارد و اصلا کاری به کامیون گوهر ندارد. بنابراین اگر ما در جامعه، فضای نظریه شناسی و بحث درباره نظریه نداشته باشیم نمی توانیم سخن از نظریه و نظریه پردازی بگوییم. ما نظریه کم نداریم، بلکه نظریه شناس کم داریم. ما در معرفت النفس جریانی داریم که می گوییم من عرف نفس فقد عرف ربه هرچند روی اینکه این جمله از پیامبر(ص) است یا خیر اختلاف است. اما پیامبر می گوید: اعرفکمبنفسهاعرفکمبربه در واقع این به گونه ای مشابه همان بیان است. به هر حال ما بحث معرفت نفس یا خودشناسی را در سنت عرفانی، فلسفی، دینی خودمان بسیار داریم. اگر کسی خودش را نشناسد، هیچ چیزی را نمی تواند بشناسد. نه تنها خدا را نمی شناسد، بلکه هیچ چیزی را نمی شناسد. کسی که این توانایی را ندارد که به خودش اشراف و قدرت داشته باشد، طبیعتا به بیرون از خودش هیچ گونه توانایی ندارد. امروزه بحثی به نام ناخودآگاه با پیشینه ای حدود 200 سال وجود دارد. یعنی از شیلینگ شروع و تا الان ادامه پیدا کرده و فیلسوف بزرگ این حوزه ژاک لاکان است که در اواخر قرن بیستم فوت کرده است. براساس ناخودآگاه، چیزی به نام روانکاوی و فراروانشناسی پدید آمده است. چرا که در اینجا ناخودآگاه است و دیگر در آن شناختی وجود ندارد. من با صراحت و ضرس قاطع اعلام می کنم که اصلا چیزی به نام ناخودآگاه در وجود انسان نیست. ناخودآگاه در جهانی متولد شده که آن جهان، فاقد خدای خالق است. یعنی آنجایی که خدای خالق نیست، یعنی در جهانی که انسان زیست می کند و در آنجا خدای خالق را حذف کرده است. یعنی همان جهان نیچه ای، در آن جهان است که ناخودآگاه متولد می شود. وقتی ما در هستی غیب، عالم را نادیده می گیریم، آن غیب می خزد و می آید، یا در انسان یا طبیعت قرار می گیرد. این ناخودآگاهی که در انسان مطرح شده، یعنی جای پوشیده و پنهانی که بیرون از اراده و فهم و اختیار انسان است. درواقع به نحوی تجسم همان غیب انکار شده در کل هستی است. یا به نومن کانتی تبدیل می شود و در طبیعت و اشیا می آید. هرانسانی که در این کره خاکی زندگی می کند، اگر خدای خالق را قبول ندارد، بدانید که در دام یک خدای مخلوق است. یعنی هیچ انسانی بی خدا نیست. یا با خدای خالق سروکار دارد، یا با خدای مخلوق. خدای مخلوق چیزی شبیه ناخودآگاه است. اما منظورتان از شاکِله چیست؟ در واقع دوگونه انسان و دوگونه جهان وجود دارد. جهان نامتناهی که خدای خالق دارد و در نتیجه انسان قدرتمند دارد. انسانِ خلیفه خدا را دارد. این انسان نمی تواند ناخودآگاه داشته باشد. این انسان شاکله دارد. پس شاکله یعنی بخشی از وجود انسان که سرنوشت انسان در آنجا رقم می خورد. اما انسان بر آن می تواند، اشراف داشته باشد. عوامل متعددی روی پیدایی آن شاکله تاثیر دارند که انسان می تواند به فهم و درک آنها برسد و آنها را تحت مدیریت خودش دربیاورد. در حالی که در ناخودآگاه، انسان محکوم احکام ناخودآگاه است و موجودی کاملا بی اراده و اختیار و مچاله شده که من به آن ابژه منهدم می گویم است. نظر شما این است که خدای مخلوق، انسانی مجبور دارد؟ بله، برای اینکه خدای مخلوق خشن و خشک است. فقط صفات جلال و جبروت دارد و فاقد صفات جمال است. خدای خالق واجد هر دو دسته از صفات است. یعنی هم جمال دارد و هم جلال. در این حالت ما دو انسان داریم: انسان ناخودآگاه و انسان شاکله. من در این کتاب در برابر انسان ناخودآگاه که محصول یک اندیشه و تفکری است که فاقد خدای خالق است، انسان شاکِله را گذاشته ام. من به سهم خودم دوست دارم انسان شاکله باشم و این انسان را می پسندم. چرا که می خواهم در جهانی زیست کنم که خدایی خالق دارد و می خواهم خلیفه آن خدا باشم. قدرتمند باشم که بتوانم بر خودم احاطه و اشراف داشته باشم، می توانم کتاب سرنوشت خودم را با سرانگشتان خودم بنویسم. نمی خواهم عواملی بیرون از من، برروی من اشراف و احاطه داشته باشند و من در زیر جبر و سیطره اراده و خواست خشک و خشن آنها باشم و آنها من را بسازند. کتاب شاکِله شناسی یک بحث درون دینی است؟ روایتی که الان من چاپ کرده ام در مقدمه آن آورده ام و شاکله ای که در این کتاب مطرح شده است، روایت درون دینی است. یعنی براساس همین معتقدات و ایمانیاتی که داریم تنظیم شده، اما یک روایت برون دینی هم دارد که مقدمات آن را فراهم کرده ام، اگر فراغتی حاصل شود آن روایت برون دینی را هم می نویسم. اما واقعیت هایی اجتماعی و جبرهای اجتماعی که گورویچ هم به آنها اشاره می کند واقعیت هایی است که نمی توانیم آنها را انکار کنیم. آنها را در کجای این معادله می گنجانید؟ بحث آن هم مطرح شده است. البته تلاش کرده ام، در این سیصد و هفتاد صفحه این جوانب را ببینم. توجه کنید که بحث جبر و اختیار که در سنت ما بوده و بیشتر به سمت مشیت الهی است و بعد به سمت جبرهای دیگری رفته، در روزگار جدید درباره انواع جبرها مانند جبر تاریخ، جامعه و حتی جبر ژن را به آنها اضافه کرده ایم. من به این جبرها قائل نیستم، منظورم این نیست که عوامل بیرونی را منکر می شوم. نه خیر این عوامل وجود دارند، اینها واقعیت اند. اما اینکه انسان محکوم به احکام این جبرها باشد، مطلقا به هیچ وجه قابل قبول نیست. هرچند بحث جبر به نتیجه نمی رسد. اما اگر بحث را عملی کنم، در واقع ما به آن مقدار از اختیار که بتوانیم با آن مسئول سرنوشت خودمان باشیم احتیاج داریم. بله درست است عالم جبر است، اما من به مقداری از اختیار نیاز دارم که خودم را مدیریت کنم و قابل سرزنش باشم. من آن مقدار از اختیار را دارم که بتوانم سرنوشت خودم را بنویسم. این را مولانا به شکل ساده گفته است. ضمن اینکه بحث های زیادی درباره جبر و اختیار کرده است. اما برای اینکه فاصله ای بین ما و آن بحث ها بیندازد و بتواند خداگونه ای و خلیفه الهی را به ما به عنوان یک انسان بدهد می گوید: این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای صنم در واقع این همان حداقل است. در صورتی که من خیلی بیشتر به اختیار قائلم. همچنین ابن عربی در اینجا بر چند متن روایی بسیار تکیه کرده است. یکی از این موارد همین بحث خلیفه الهی انسان است. خدا انسان را خلیفه خودش آفریده است، بعد ما با یک علم و دانش ناقص، انواع جبرها را می خواهیم برای انسان درست کنیم و او را به زنجیر بکشیم. دوم بحث صورت الهی انسان است؛ خلق الله آدم علی صورتهم که در متون روایی هم آمده است؛ خدا انسان را در صورت خودش آفریده است. وقتی خدای عالم، انسان را به صورت خودش آفریده به هیچ وجه ما نمی توانیم جبر را در انسان ببریم. در یک سطح عوامل بیرونی می توانند بر انسان تاثیر بگذارند، اما انسان آنقدر اقتدار دارد که سرنوشت خودش را بنویسد. به ویژه همت در انسان معادل اراده الهی است. خداوند به هر چیزی که اراده و مشیتش تعلق بگیرد آن را می تواند پدید بیاورد و آن را موجود کند. پس معادل آن اراده در انسان همت است و انسان با همتش می تواند هرچیزی را پدید بیاورد. انسان می تواند هر لحظه هرچیزی را خلق کند و حتی خودش را بسازد. این بحث را در این کتاب مطرح کرده ام. در این اثر چه مولفه هایی وجود دارد که می تواند آن را از دیگر کتاب ها متمایز می کند؟ بحث دیگری که در این کتاب مطرح است بحث قابلیت است و گفته ام که انسان اگر در عرصه آگاهی ظرف قابلی خودش را پر کند، در آن حالت در عرصه رفتار و شخصیت می تواند خودش را خلق کند. آن موقع است که می تواند فاعلیت خودش را نشان بدهد. بحث هایی که در این کتاب مطرح شده هم جدید است و همه حرف های خودم است. در این کتاب حتی یک رفرنس وجود ندارد. هرچند بعضی افراد به این موضوع اشکال گرفته اند. اما به نظرم چه اشکالی دارد، چرا که من در آنجا حرف های خودم را زده ام. یعنی تمام آن حرف ها به بنده برمی گردد، شاید عیب و نقص هایی هم داشته باشد. باید بگویم که آنچه در این کتاب مطرح شده گام و حرف اول در شاکله شناسی است. این گام اول می تواند متزلزل باشد، می تواند عیب و نقص هم داشته باشد. اگر بخواهیم سنت خودمان یعنی فلسفه و عرفان و... را امروز با زبانی که هم برای دیگران قابل فهم باشد و هم اینکه آن را عملی تر و اجرایی تر کنیم، در واقع این کتاب یکی از گام هایی است که در این زمینه برداشته شده است. بنده معتقدم که مباحثی که در سنت ما آمده، با یک انحنای انطباقی با مسائل امروزمان ارتباط برقرار می کند. ما یک سنت عظیم داریم که آن را خاک گرفته است و یک شکاف عظیمی بین سنتمان و نسل های امروزمان افتاده است. به خاطر همین حفره و شکاف است که اندیشه های دیگران در اینجا نشسته است. این اندیشه ها باعث انفصال ما از سنتمان شده است و ما ضرورتا برای اینکه بتوانیم در این روزگار زیست کنیم باید راه حل های بومی برای مسائل مان پیدا کنیم. هرچند اشتراکات انسانی با دیگران داریم و راه حل هایی شبیه هم می توانیم داشته باشیم، اما در جایی که مسائل بومی داریم، راه حل های بومی نیاز داریم.