خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 فروردين 1396 ساعت 11:05 http://www.ibna.ir/fa/doc/note/246389/فرصت-ها-چالش-های-کتابداری-یک-نگاه -------------------------------------------------- یادداشتی از محمد حسن‌زاده عنوان : فرصت‌ها و چالش‌های کتابداری در یک نگاه -------------------------------------------------- محمد حسن‌زاده، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی، به بیان دلایل اهمیت و جایگاه کتابداری در عصر حاضر و فرصت‌ها و چالش‌های آن پرداخته است. متن : خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - محمد حسن زاده: حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی هم اکنون بیش از هر عصر دیگری در عرصه های مختلف از بسترهای پیشرفت و تعالی برخوردار است. از جمله دلایل این وضعیت می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف. اطلاعات و دانش در زندگی شخصی و سازمانی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. ب. انتشار و توزیع اطلاعات در قالب های مختلف بیش از هر دوره دیگری به اوج رسیده است. ج. شبکه های اجتماعی با محتوای پیام های علمی، اجتماعی و فردی به بلوغ خود نزدیک شده اند. د. با توجه به فزونی اطلاعات، نیاز به سازماندهی اطلاعات و مدیریت داده های عظیم یا کلان داده به عینه قابل مشاهده و درک است. ه. دوره های مرتبط با مدیریت اطلاعات به شکل های مختلف در سطح جهانی و ملی به صورت روزآمد و متنوع برنامه ریزی شده و در حال تدریس و یاددهی است. و. دولت ها تحت فشار افکار عمومی موظف به انتشار اطلاعات دولتی و جریان آزاد اطلاعات هستند. همه این موارد و چندین مورد دیگر گویای این است که حرفه های مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی از مدیریت داده تا مدیریت دانش در اوج محبوبیت و پویایی خود قرار دارند. استفاده از این فرصت ها نیازمند صلاحیت هایی به شرح ذیل است: الف. مدیریت محتوا ب. کار با کامپیوتر ج. ایجاد و مدیریت پایگاه های اطلاعات د. مدیریت دانش فردی و سازمانی ه. داده کاوی و. ارتباطات فردی و سازمانی ز. کسب و کار و بازاریابی در ارتباط با این صلاحیت ها، در آموزش علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران چالش های جدی وجود دارد که برخی از مهم ترین های آن عبارتند از: الف. همگامی مدرسان دانشگاهی در همگامی با تغییرات فناورانه ب. نبود دید کسب و کار و کارآفرینی در مجموعه های دانشگاهی ج. نبود دیدگاه جامع در بین دانشجویان و دانش آموختگان د. عدم ارتباط ارگانیک گروه های آموزشی با جامعه حرفه ای و مجامع کاری ه. عدم همکاری میان رشته ای و. کمبود و ضعف زیرساخت های آزمایشگاهی در گروه های آموزشی ز. عدم برون گرایی حرفه مندان برای معرفی توانمندی ها به بیرون از مجامع حرفه ای ح. عدم انسجام جامعه حرفه ای در قالب انجمن های حرفه ای