خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 25 مرداد 1389 ساعت 12:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/78375/انتشار-خاطرات-فضل-الله-جاويدنيا-سرنگوني-20-جنگنده-ارتش-صدام -------------------------------------------------- "نبرد در آسمان" عنوان : انتشار خاطرات "فضل‌الله جاويدنيا" از سرنگوني 20 جنگنده ارتش صدام -------------------------------------------------- مجموعه خاطرات اميرسرتيپ خلبان فضل‌الله جاويدنيا از دوران جنگ و سرنگوني بيش از 20 جنگنده ارتش متجاوز صدام، در كتابي با عنوان "نبرد در آسمان" گردآوري شده و در آينده‌اي نزديك توسط نشر عماد و با حمايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع‌مقدس چاپ خواهد شد.\ متن : فضل الله جاويدنيا در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، درباره محتواي اين اثر اظهار داشت: من در تمامي عمليات هاي نيروي هوايي ارتش در طول دوران دفاع مقدس حضور داشته ام و چگونگي درگيري ها و سرنگوني هواپيماهاي ارتش متجاوز صدام توسط خودم را در كتاب "نبرد در آسمان" شرح داده ام. وي ادامه داد: اين اثر را بر اساس دست نوشته هاي پراكنده ام از دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران نوشته و ادبيات آن را به گو نه اي انتخاب كرده ام كه براي دانشجويان نهاجا و مخاطبان عام نيز كاربرد و استفاده داشته باشد. اين خلبان هواپيماي "F14" تصريح كرد: بيش از 20جنگنده ارتش متجاوز صدام را در عمليات هاي مختلف منهدم كرده ام. بيشتر تصميمات من براي حمله به آن ها در لحظه گرفته مي شد و همين نكته، كتاب "نبرد در آسمان" را خواندني كرده است. فضل الله جاويدنيا در پايان يادآور شد: اين كتاب، در آينده اي نزديك توسط نشر عماد و با حمايت بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس چاپ خواهد شد. تاكنون كتاب هاي متعددي درباره حماسه هاي خلبانان و شهداي نيروي هوايي ارتش در دوران دفاع مقدس منتشر شده كه از جمله آن ها مي توان به "اع‍ج‍وب‍ه ق‍رن : م‍ج‍م‍وع‍ه خ‍اطرات م‍روری ب‍ر زن‍دگ‍ی ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍ك‍ر خ‍ل‍ب‍ان م‍ص‍طف‍ی اردس‍ت‍ان‍ی" ، "پ‍اک‍ب‍ازان ع‍رص‍ه ع‍ش‍ق"، "ان‍ت‍خ‍اب‍ی دی‍گ‍ر"، "از تبار آسمان" و "ب‍ر ب‍ل‍ن‍دای س‍پ‍ه‍ر: ب‍راس‍اس خ‍اطرات خ‍ل‍ب‍ان‍ان ن‍ی‍روی ه‍وای‍ی ارت‍ش " اشاره كرد.