_company_full_name 31 Oct 2017 _122017000000Tue, 31 Oct 2017 12:49:25 +0330 12:49 http://www.ibna.ir/tr/report/253551/câmi-ut-tevârîh-dünya-miras-listesi-nde -------------------------------------------------- _title : ​''Câmi'ut-Tevârîh'' Dünya Miras Listesi'nde -------------------------------------------------- Reşidüddin Hamedani'nin kaleme aldığı ''Câmi'ut-Tevârîh'' UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıt oldu. Eserin orjinali Tahran'da bulunan Gülistan Sarayında muhafaza ediliyor. _content : İran Kitap Haber Ajansı (İBNA) - Modern anlamda ilk dnya tarihi kitabı kabul edilen bu eser, 1247-1318 yılları arasında yaşayan İlhanlı hkmdarı Gazan Han ın emri ile veziri Reşdddn tarafından oluşturmuştur. Dnemin Ortaağ Avrupası,İslam Dnyası,Asya coğrafyasını bir araya toplayan eserde dem ve oğulları,İslam ncesi Pers hkmdarları,Hz. Muhammed ve Halifeler, Fars da İslami hanedanlıklar (Gazneliler, Harezm şahları, İsmailler)Trkler,inliler,Yahudiler, Frenkler,Hintler gibi konuları ierir. Eserde tarihi sreler savaşlar,sosyal yaşam,gnlk kıyafetler yeme ime kapları, savaş aletleri gibi bir ok Orta ağ detayı incelenebilir. Bu eser Trkiye de de yayımlanmıştır. Kitabın tanıtım blteninde şyle okuyoruz; Eser zerindeki ilk ağdaş/modern alışmalar, birok emslinde olduğu gibi Batılı araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Avrupa, Amerika, Rusya, İran, Hindistan ve Arap dnyasında da byk ilgi gren eserin, St. Petersburg, Bak, Leningrad, New York, Tahran, Delhi ve Kahire de yayımlanmış birok neşri ve muhtelif dillere tercmeleri bulunmaktadır. lkemizde ise esere gereken ilginin gsterildiğini sylemek zordur. Birok araştırmacı tarafından istifade edilmesine rağmen eserin Ahmet Ateş in yayımladığı Gazneliler ve Seluklular bahsi dışında başka bir blmnn veya tamamının neşri mevcut olmadığı gibi, ok yakın bir zamanda Trk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmış olan İlhanlılar bahsi dışında Trke tercmesi de bulunmamaktadır. Elinizdeki bu kitap, Cmi t-Tevrh in ikinci cildinde yer alan Zikr-i Trh-i l-i Seluk tercmesinin gzden geirilmiş ve tashih edilmiş yeni baskısıdır. Tercmenin yanında Reşd d-dn in Seluklularla ilgili verdiği malumat, dneme ait diğer kaynaklarla karşılaştırılarak ilve bilgiler ve notlar eklenmiş, metinde geen tarih hadiseler, tabir ve terimler ayrıntılı bir şekilde aıklanmıştır. Bu bakımdan elinizdeki kitabın sadece bir tercme değil, başlı başına bir araştırma/inceleme eser olduğu sylenebilir. Trk tarihinin temel kaynaklarından biri olan Cmi t-Tevrh in, emsli birok eser gibi muhtelif dillere tercme edilmesine rağmen bugne kadar Trkeye evrilmemiş olması byk kayıptır. Bu durumun temel sebebi, lkemizde bu eserleri tercme edecek filolog, tarihi ve yazarların bulunmaması değil, hakkıyla yapılmış tercme alışmalarının bile harcanan mesaiye, sarf edilen bin bir emeğe ve gsterilen dikkat ve titizliğe rağmen hak ettiği ilgi ve değeri grmemesidir. Btn insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kltrel ve doğal varlıkları dnyaya tanıtmak, toplumda sz konusu evrensel mirasa sahip ıkacak bilinci oluşturmak ve eşitli sebeplerle bozulan, yok olan kltrel ve doğal değerlerin yaşatılması iin gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO nun 17 Ekim 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde Dnya Kltrel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Szleşme kabul edilmiştir. 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu Szleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resm Gazete de yayınlanmıştır. Uluslararası nem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere Dnya Mirası stats tanınmaktadır. Szleşmeyi kabul eden ye devletlerin UNESCO ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dnya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu staty kazanmaktadır. 2017 yılı itibariyle Dnya genelinde UNESCO Dnya Miras Listesi ne kayıtlı 1073 kltrel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 832 tanesi kltrel, 206 tanesi doğal, 35 tanesi ise karma (kltrel/doğal) varlıktır. Her yıl gerekleşen Dnya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır.