خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 16 آبان 1397 ساعت 0:00 http://www.ibna.ir/fa/report/267250/نایب-قهرمان-بیرون-کشیدن-وهم-دل-زندگی-روزمره-موفق-بوده -------------------------------------------------- در نشست نقد و بررسی مجموعه داستان فرهاد خاکیان دهکردی مطرح شد: عنوان : «نایب قهرمان» در بیرون کشیدن وهم از دل زندگی روزمره موفق بوده است ابوالفتحی: در برخی داستان‌ها نویسنده از یک موقعیت روزمره به سمت یک وضعیت اندیشه‌ورزانه حرکت کرده است -------------------------------------------------- نفیسه مرادی گفت: «نویسنده در هیچکدام از داستان‌ها از الگوی ثابت و موتیف تکراری استفاده نکرده است بلکه در هر داستانی یک جهان متفاوت را تصور و ارائه کرده است. در بسیاری از داستان‌های این مجموعه ساختار قدرت و واکنش‌های انسان‌های رام در برابر سوژه قدرت مورد توجه نویسنده بوده است.» متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه کتاب شهرکرد، جلسه نقد مجموعه داستان نایب قهرمان نوشته فرهاد خاکیان دهکردی با حضور احمد ابوالفتحی داستان نویس و منتقد ادبی و دکتر نفیسه مرادی نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات برگزار شد. در ابتدای نشست و پس از قرائت بخشی از داستان های مجموعه توسط نویسنده، نفیسه مرادی گفت: هر کدام از داستان ها جهان داستانی متفاوتی دارند. نویسنده در هیچکدام از داستان ها از الگوی ثابت و موتیف تکراری استفاده نکرده است بلکه در هر داستانی یک جهان متفاوت را تصور و ارائه کرده است. در بسیاری از داستان های این مجموعه ساختار قدرت و واکنش های انسان های رام در برابر سوژه قدرت مورد توجه نویسنده بوده است. وی سپس درباره رویکرد این مجموعه داستان نسبت به مسئله قدرت گفت: عنوان داستان نخست مجموعه شهردار است و در این داستان برای شخصیت اصلی که پدر نامیده می شود جایگاه قدرت به اندازه ای نهادینه شده که پس از بازنشستگی هنوز به نوعی تحت کنترل و مقید است. همچنین در داستان دیگری از مجموعه که یکمرتبه به راست پیچیدیم نام دارد نیز کاراکتر اصلی داستان تحت کنترل سوژه قدرت قرار می گیرد. اینبار مسئله قدرت در فضای مدرن شهری است و انسان هایی که در تقابل با شخصیت اصلی داستان و روحیات سنتی او قرار دارند. این منتقد ادبی ادامه داد: در داستان دیگری که جایی کاهگل دیوار ریخته است باز هم مسئله اصلی ساختار قدرت است. در اینجا پدر خانواده در رٲس هرم قدرت قرار دارد و نظم را به دیگران تحمیل می کند. تمامی داستان ها در واقع نمایشی دقیق و با جزئیات از انسان امروزی است. در این داستان ها انسان محکوم به زندگی در ساختار قدرت است و باید طبق آن رفتار کند. در این میان شخصیت هایی هم هستند که از روند تن دادن به جریان قدرت سر باز می زنند و چالش های روایی بر مبنای همین سر باز زدن ها شکل می گیرد. در ادامه این نشست احمد ابوالفتحی به بررسی مجموعه داستان نایب قهرمان پرداخت و گفت: شاخص ترین داستان این مجموعه از نظر من داستان شب کلاغ است و این داستان در کنار دو داستان دیگر که یک قصه دیگر برایم تعریف کن و جلفا نام دارند داستان های قابل توجهی محسوب می شوند. اتفاقی که در این سه داستان می افتد این است که نویسنده از یک موقعیت روزمره خیلی ساده به سمت یک مفهوم اندیشه ورزانه که می تواند در اصطلاح خواننده را یقه گیر کند و مدت ها او را با داستان همراه کند حرکت می کند. ابوالفتحی سپس نقد خود را بر داستان شب کلاغ متمرکز کرد و گفت: در داستان شب کلاغ با موقعیتی رو به رو هستیم که در ابتدا ملال آور است و وضعیت جوانی است که به تازگی از سربازی بازگشته و مجبور است برای امرار معاش خود و خانواده اش شب ها در یک آژانس کار کند. تا یک سوم ابتدایی داستان با نوعی ملال مواجه هستیم تا اینکه یک نفر خبر مرگ برادرش را به او می رساند. داستان از این جا به بعد روایت جستجو برای یافتن جنازه اسماعیل است و ضربه انتهایی داستان از آنجا ناشی می شود که ما نه با جنازه اسماعیل، که با جنازه مادر او مواجه می شویم. در اینجا شخصیت اصلی داستان با مرگ مقدری رو به رو است که تا پایان داستان این شخصیت را رها نمی کند. مرگی که اگر چه مرگ برادرش نیست ولی مرگ یکی از نزدیکانش است. این داستان مخاطب را درگیر اندیشیدن به مسئله مرگ و زوال می کند. اتفاقی که در هر دو داستان دیگر مجموعه که آثار شاخصی محسوب می شوند هم رخ داده است. فرهاد خاکیان دهکردی نویسنده رمان سال سی در ادامه به بررسی داستان های دیگری از مجموعه پرداخت و گفت: داستان یک قصه دیگر برایم تعریف کن هم در موقعیتی ملال آور آغاز می شود و حتی در میانه ها دچار اطناب است ما اتفاق مهمی که در انتهای داستان می افتد و درگیری ای که این داستان هم با یک مرگ ویژه پیدا می کند آن را به داستانی شاخص تبدیل می کند. در داستان جلفا هم با پادگانی مواجه هستیم که چیزی کم از تبعیدگاه ندارد. غذایی که همواره در حال تکرار است و همه را به استفراغ وا می دارد. فرمانده و دستیارش دست به کارهایی می زنند که چیزی به جز شکنجه افراد نیست. از ملال روزمره در این داستان هم به سمت موقعیتی ویژه حرکت می کنیم. عاشق شدنی که در عمل سزای آن مرگ است. در نهایت این داستان در وضعیت وهمناکی قرار می گیرد و سرباز مرده در ذهن وهم زده مابقی سربازان زنده می شود و به عبارت دیگر تمامی سربازان درگیر مسئله مرگ می شوند. او در جمع بندی این بخش از حرف هایش گفت: بر مبنای دیدگاه جویس داستان کوتاه زمانی درخشان می شود که در انتها مخاطب را در وضعیت کاتارسیس یا آنگونه که در الهیات اسلامی گفته می شود وضعیت تزکیه قرار دهد. کاتارسیس درهای تازه ای از دل روزمرگی به روی ذهن ما می گشاید و رضایتی درونی از خواندن یک داستان را به مخاطب می چشاند. سه داستانی که به آن اشاره شد تا حد زیادی می توانند چنین حس رضایتی را در مخاطب پدید بیاورند و او را به اندیشیدن وا بدارند. احمد ابوالفتحی و نفیسه مرادی در ادامه نشست، نفیسه مرادی بخش دوم سخنانش را ارائه داد. او ویژگی مشترک بسیاری از داستان های مجموعه نایب قهرمان را تمامی وهم انگیزی و وهمناکی فضاهای داستانی دانست و گفت: در داستان نویسان معاصر غلامحسین ساعدی توانسته فضاهای وهمی را به بهترین شکل در داستان هایش به تصویر بکشد و بعد از ایشان کمتر داستان نویسی دیده شده دست به خلق چنین آثاری بزند. از دیدن این جسارت حرکت به سمت این گونه از فضاسازی در داستان های فرهاد خاکیان خرسندم. به گمانم او درک خوبی از داستان داشته و توانسته فضاهای مختلفی را وارد داستان کند و وهمی که در بسیاری از داستان هایش وجود دارد را از دل روزمرگی بیرون بکشد. به عنوان مثال پدری که چند روز است صحبتی نمی کند یا برادری که از دل دیوار جیغ زنی را می شنود، اینها همه درگیر وهم هستند و تلاش خاکیان این بوده که این وهم را با فضاسازی به مخاطب منتقل کند. احمد ابوالفتحی هم در بخش پایانی صحبتش گفت: جنبه دیگری که در برخی از داستان های این مجموعه قابل مشاهده است میل به حرکت به سمت نوعی گفتن/نگفتن است. به عنوان نمونه در داستان شب چوپان، مسافر قطار شروع به صحبت های روزمره با مسافر دیگر می کند که ما از لا به لای صحبت های آنها پی به اتفاقات بیرون از قطار می بریم. در این داستان آتشی در بیابان مشاهده می شود که مرد مسافر حرف عجیبی می زند و آن را نمودی از خیانت می داند که به نظر می رسد این وضعیت برای خود مسافر اتفاق افتاده است. شب چوپان نمونه به نسبت موفق بهره گیری از این تکنیک است اما در داستان های دیگری که سعی دارند به این سمت حرکت کنند این توفیق چندان مشاهده نمی شود. داستان هایی که سطح رویی آنها پرتلاطم نیست اگر موفق نشوند سطح زیرین پرتلاطمی ایجاد کنند داستان های معلق باقی می مانند و خواننده حس می کند در خلاء به پایان رسیده اند. اتفاقی که در داستان هایی مانند دست برنمی دارد، خیلی سر و صدا می کنند و قبل از باریدن باران افتاده است. ابوالفتحی در انتهای حرف هایش گفت: این مجموعه داستان در بردارنده چند داستان خوب است اما اگر داستان های دیگر مجموعه چندان موفق نشده اند به این دلیل است که نویسنده آنها را در سنین پائین نوشته است. شاید سی یا چهل سال دیگر اگر فرهاد خاکیان به خوبی مسیرش را ادامه بدهد عمده داستان های این مجموعه فقط به عنوان تجربه هایی از یک نویسنده که در آستانه بلوغ نوشتاری بوده مورد بررسی قرار بگیرند اما بی شک چند داستان مجموعه توان این را دارند که در ذهن مخاطب حک شوند. گفتنی است که مجموعه داستان نایب قهرمان نوشته فرهاد خاکیان دهکردی را نشر نگاه در سال 1397 منتشر کرده است و این مجموعه در مدت زمان کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.