خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 10 اسفند 1393 ساعت 14:06 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/211026/تازه-ها-بازچاپ-های-انتشارات-خجسته-تاریخ-اجتماعی-ایران-ایل-بهمئی -------------------------------------------------- عنوان : تازه‌ها و بازچاپ‌های انتشارات خجسته/از تاریخ اجتماعی ایران تا ایل بهمئی -------------------------------------------------- مدیر انتشارات خجسته از انتشار چاپ نهم کتاب «تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت» تالیف دکتر عزت‌الله نوذری خبر داد و گفت: کتاب «ایل بهمئی» نوشته دکتر جواد صفی‌نژاد نیز به تازگی از سوی این انتشارات منتشر شده است. متن : رضا یکرنگیان به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، گفت: کتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت تالیف دکتر عزت الله نوذریبه چاپ نهم رسید. مدیر انتشارات خجسته درباره محتوای کتابافزود:این کتاب دارای 26 فصل است و برخی عناوین اصلیآن تا قبل از ورد اسلام به ایران شامل جغرافیای ایران، مهاجرت اقوام آریایی،عصر اوستایی، حکومت های ناحیه ای قبل از هخامنشیان، امپراتوری هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان (اشکانیان )، ساسانیان می شود. یکرنگیان درباره مطالب این کتاب عنوان کرد:نویسندهمعتقد است کهتاریخ نگاران کشورها، اغلب به رویدادهای زمانی توجه داشته و در این راستا، کوشیده اند بدون آن کهتوجهی به روابط انسانی و اجتماعی مردمان دوره ای که درباره آن می نویسند داشته باشند به ضبط وقایع و پدیده تاریخی بپردازند. وی ادامه داد: خوشبختانه تاریخ نگاران در دهه های اخیر، در پژوهش های تاریخی خود، بیش تر به روابط انسانی- اجتماعی و ریشه های ساختاری آن، آداب و سنن، شیوه زندگی و عوامل تغییردهنده و دگرگونی آن و روابط سیاسی بین کشورها پرداخته اند و بر این مجموعه تاریخ اجتماعی نام نهاده اند که تمامی ریشه های تغییرات اجتماعی و رویدادهای مربوط به آن را در بردارد. مدیر انتشارات خجسته عنوان کرد: همچنین کتاب ایل بهمئی دکتر جواد صفی نژاد نیز از جمله کتاب هایی است که به تازگی از سوی این انتشارات منتشر شده است. یکرنگیان اظهار کرد: متاسفانه کتاب ایل بهمئی بدون هیچ دلیلی یک سال در وزارت ارشاد منتظر مجوز مانده بود. با این همه امیدوارم وزارت ارشاد به کتاب های مفید و ارزشمندی مانند این کتاب اهمیت بیشتری بدهد. وی درباره کتاب سیری در تاریخ ارتش ایران از آغاز تا پایان شهریور 1320 تدوین میرحسین یکرنگیان بیان کرد: ویرایش دوم این کتاب با اضافاتی که مولف در زمان حیات خود بر حاشیه کتاب و در یادداشت گوناگون نگاشته است، به تازگی به چاپ رسید. چاپ نهمکتاب تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیتنوشته عزت الله نوذریدر410 صفحه، با شمارگانیک هزارنسخه و به ارزش 20هزار تومان از سوی انتشاراتخجستهمنتشر شده است.