خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 8 بهمن 1386 ساعت 12:25 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/14815/اسپرانتو-پرطرفدارترین-زبان-بی-طرف -------------------------------------------------- عنوان : اسپرانتو؛ پرطرفدارترین زبان بی‌طرف -------------------------------------------------- «پدیده اسپرانتو راه حل مشکل زبان بین المللی» نوشته ویلیام الد با ترجمه مهندس احمدرضا ممدوحی از سوی انتشارات آرویج برای نخستین بار منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) این کتاب در سه بخش تدوین شده است: بخش اول؛ پدیده اسپرانتو، بخش دوم پیوست ها و بخش سوم نمایه ها. نويسنده در بخش اول،بهراه حل های نظری و عملیمشكل زبان مشترك بين الملليمی پردازد و به سراغتاریخچه زبان اسپرانتو مي رود. سپس ادبیات و فرهنگ اسپرانتو را معرفیكرده و چگونگي بهره مندي از اسپرانتو را تبيين مي كند. فصل دوم که به پیوست ها اختصاص دارد دربرگیرندهاين موضوعات است: نظرات بزرگان جهان در مورد زبان مشترک جهانی و اسپرانتو، سیر تحول زبان های ابداعی، آشنایی با زبان ولاپوک (نمونه ای از زبان های ابداعی پیش از اسپرانتو، آشنایی با زبان لگ لان (نمونه ای از زبان های ابداعی پس از اسپرانتو، زندگی نامه کوتاه دکتر زامنهوف (آفریننده زبان اسپرانتو)، ایزان نخستین پیشنهاد دهنده اسپرانتو در جامعه ملل، اسپرانتو در کامپیوترها و اینترنت، چکیده دستور زبان اسپرانتو، هم بسته های اسپرانتو، اشعار نمونه اسپرانتو، لیست مطالعاتی ادبیات اسپرانتو، برنامه های رادیویی اسپرانتو و مراکز نشریات اسپرانتو در جهان. مترجمکتاب در مقدمه خود آورده است: ایرانیان در طول تاریخ به گونه ای ویژه از زبان آگاه بودند و همواره رویای وجود یک زبان مشترک را در بین تمامی اقوام و ملل گوناگون جهان در سر داشته اند.شاید علت این امر، قرار داشتن ایرانیان در گستره تمدنی بزرگ و در تعامل بودن ایشان با دیگر تمدن های بزرگ دنیا بوده است. به احتمال قوی به همین دلایل بوده است که نخستین زبان فرا ساخته جهان توسط یک ایرانی و در حدود پنج قرن پیش طراحی شده است و موفق ترین زبان ابداعی دنیا زبان بین المللی اسپرانتو نخستین بار توسط کشور ایران مورد پشتیبانی و پیشنهاد رسمی قرار گرفته است. ممدوحی، رئیس انجمن اسپرانتوی ایران در ادامه آورده است: هدف از ترجمه و تألیف کتاب حاضر نیز برداشتن گامی دیگر در همین راستا بوده است چرا که به کارگیری عمومی زبان آسان و بی طرف اسپرانتو، به عنوان زبان مشترک جهانی که هم فراگیری آن برای همگان میسر، راحت و ارزان است و هم موجب تبختر گروهی و تحقیر گروه های انسانی نمی شود. چهره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی دنیا را به کلی تغییر خواهد داد. همه خواهند توانست تا از تمامی میراث و دستاوردهای علمی و فرهنگی بشر به طور يکسان و به دور از هرگونه تبعیض، بهره مند شوند و در عین حال یافته های خویش را نیز با تمامی جهانیان در میان بگذارند. در بخشی ازمتن کتاب نيز آمده است: اسپرانتو یک زبان کامل است. زبانی که نوشته می شود، خوانده می شود و دارای نثر، شعر، ترانه، آواز و ادبیات اصیل خود است. اسپرانتو آسان است ولی ناتوان نیست. قوی و بسیار گویا و تواناست لیکن مشکل و پیچیده نیست، منطقی است اما خشک و بی روح نیست، لطیف و باطراوت است ولی خود رو و وحشی نیست، با قاعده و بدون استثنا است لیکن محدود و بسته نیست. اسپرانتو زبانی است علمی، ولی در بیان نکات ظریف روحی و معنوی نیز بسیار نیرومند و زایا است. اسپرانتو زبانی است ادبی ولی در تبیین دقایق فنی هم بی نظیر است و بالاخره اسپرانتو متعلق به هیچ ملت خاصی نیست اما به تمامی افراد بشر تعلق دارد، ازآن تک تک انسان هاست ولی بستگی به ملت و کشوری ندارد: زبانی فرا ملی است. از این روست که به بهترین وجه ممکن می تواند نقش زبان بین المللی به معنی واقعی کلمه را در روابط فراکشوری در سراسر گیتی بازی کند. انتشارات آرویج، پدیده اسپرانتو راه حل مشکل زبان بین المللی رادر 412 صفحه، با قطع وزیری، شمارگان 1500 نسخه و بهای 40000 ریال در اختیار علاقه مندان قرار داده است.