خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 7 مهر 1398 ساعت 12:58 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/281389/منتخب-بیانات-رهبری-درباره-امامان-شیعه-زبان-آلمانی-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : منتخب بیانات رهبری درباره امامان شیعه به زبان آلمانی منتشر شد -------------------------------------------------- کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» شامل منتخب بیانات مقام معظم رهبری درباره امامان شیعه توسط انتشارات اسلامیکا به آلمانی ترجمه و منتشر شد. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب انسان ۲۵۰ ساله شامل مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی و مبارزاتی ائمه و امامان شیعه است. این کتاب که به تازگی توسط انتشارات اسلامیکا به آلمانی ترجمه و منتشر شده است، به این نکته مهم اشاره دارد که زندگی امامان شیعه علی رغم تفاوت های ظاهری، در مجموع یک حرکت مستمر و طولانی است، که ۲۵۰ سال ادامه پیدا کرده است. این کتاب ۱۷ فصل دارد و نحوه چینش فصل ها به ترتیب تاریخ زندگی ائمه است. انتشارات اسلامیکا کتاب انسان ۲۵۰ سالهرا به تازگی در ۴۳۵ صفحه منتشر کرده است. این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان برای انتشار به مهر ارسال کرده است.