خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 7 ارديبهشت 1388 ساعت 16:35 http://www.ibna.ir/fa/naghli/38738/تلاش-دو-اثر-جديد-ورزشي-نمايشگاه-مي-آيد -------------------------------------------------- عنوان : تلاش با دو اثر جديد ورزشي به نمايشگاه مي‌آيد -------------------------------------------------- دو كتاب «شوك تمرين برعضلات» و «دايرةالمعارف مكمل‌هاي غذايي» اثر صادق سلامي از سوي انتشارات تلاش همزمان با بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران منتشر مي‌شوند._ متن : محمد تقي كاغذچي محمدي، مدير مسوول انتشارات تلاش در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ، اظهار داشت: اين كتاب ها در مرحله نهايي آماده سازي اند و هم زمان با برگزاري نمايشگاه كتاب منتشر خواهند شد. وي تصريح كرد:كتاب شوك تمرين برعضلات به معرفي سيستم آناتومي بدن مي پردازدو حاوي تمرينات مختلف پرورش انداماست. كتابدايرةالمعارف مكمل هاي غذايي به بررسي و معرفي انواع مكمل هاي غذايي در پرورش اندام اختصاص دارد. مديرمسوول انتشارات تلاش درباره نحوه برگزاري نمايشگاه كتاب تهران گفت: اگر كيفيت بالاي نمايشگاه با تبليغات گسترده از سوي رسانه هاي مختلف كشور همراه شود، مي توان به استقبال مناسب كتاب دوستان، مانند سال هاي گذشته اميدوار بود. ويبا اشاره به اين كهنحوه برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در سال هاي گذشته چندان مناسب نبود، گفت: در صورتي كه نوعغرفه بندي ها و فضاي در نظر گرفته شده برايانتشاراتمناسب و گسترده تر باشد، آنها بهتر مي توانند به ارايه آثار و اطلاعاتي درباره كتاب هايشان بپردازند. به اعتقاد او مصلاي امام خميني(ره) مكان مناسبي براي برگزاري نمايشگاه كتاباست، زيرا وضعيت رفت و آمد شهروندانبا استفاده ازمترو مصلابه راحتي صورت مي گيرد. بيست و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از شانزدهم تا بيست و ششم ارديبهشت ماه با حضور ناشران داخلي و خارجي در مصلاي امام خميني (ره) برگزار خواهد شد.