خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 تير 1398 ساعت 11:05 http://www.ibna.ir/fa/longint/277203/کیارستمی-زاویه-دوربینش-قامت-کودک-تنظیم-می-کند -------------------------------------------------- مؤلفه‌های مشترک سینمای کیارستمی و ادبیات کودک در ​گفت‌وگو با احمد اکبرپور؛ عنوان : کیارستمی زاویه دوربینش را با قامت کودک تنظیم می‌کند در «رنگ خدا» ارتباط دو پرسوناژ اصلی فیلم بدون هیچ شناختی و در فضایی کاملاً احساسی شکل می‌گیرد -------------------------------------------------- احمد اکبرپور، نویسنده در حوزه کودک و نوجوان معتقد است: عباس کیارستمی از زاویه‌ای بالا به کودک نگاه نمی‌کند بلکه زاویه دوربین خود را با قامت کودکان طراز کرده است. متن : خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در فارس - احسان اکبرپور: سینمای بومی و جهان شمول کیارستمی چه پیوند و نشانه ای با ادبیات کودک و نوجوان دارد؟ مؤلفه های این سینما در برابر ادبیات کودک کدام اند و آیا ادبیات کودک معاصر ایران از سینمای کیارستمی تأثیر پذیرفته است؟ در سالروز درگذشت این فیلمساز ایرانی مطرح در عرصه جهانی، احمد اکبرپور، نویسنده شماری از آثار برگزیده و مهم ادبیات کودک و نوجوان در گفت وگویی با خبرنگار ایبنا از نگاه ویژه کیارستمی به کودک در آثارش و همچنین اثرگذاری او بر ادبیات کودک معاصر ایران گفت. مشروح این گفت وگو در ادامه از نظر مخاطبان می گذرد: سینمای کیارستمی به شدت بومی و لوکال است، اما از سویی زبانی جهانی دارد. به نظر شما این سینما چه مؤلفه های مشترکی با ادبیات کودک و نوجوان دارد؟ با ذکر یک خاطره به این پرسش پاسخ می دهم. چند سال پیش ناشر کانادایی کتاب قطار آن شب به من گفت: این کتاب شبیه آثار عباس کیارستمی است. این نکته برای من بسیار جالب بود و به او گفتم که عاشق کیارستمی هستم و حتی اگر تحت تأثیر کیارستمی باشم، اتفاق خوبی برای من بوده است؛ چون کیارستمی برایم فوق العاده بزرگ است. اما در پاسخ به پرسش شما به نظرم نکته مشترک تمامی آثار کیارستمی، عزت نفسی است که او به کودک می دهد. کودک در آثار عباس کیارستمی حتی در قسمت هایی که حضوری کوتاه دارد، هیچ گاه زیر نگاه بزرگسالانه و نگاه از بالا نیست. و این نگاه سینمایی چه مؤلفه های مشترکی با ادبیات کودک و نوجوان دارد؟ مهم ترین نکته درباره مؤلفه های مشترک سینمای کیارستمی با ادبیات کودک، آن است که در بسیاری از فیلم های کیارستمی شخصیت های کودک، فاعل قصه هستند. به این معنا که برخلاف دیگر فیلم های کودک که معمولاً مشکلات کودکان با کمک پرسوناژهای بزرگسال حل می شود، در آثار کیارستمی خود کودک قهرمان است و مشکلاتش نیز به دست خود او حل می شود و این رویکرد از نان و کوچه تا خانه دوست کجاست ثابت است. مثلاً در خانه دوست کجاست، زمانی که کودک (احمد) دوستش را پیدا نمی کند که دفتر را به او برساند، باز هم انفعال ندارد و در دفتر او مشق اش را می نویسد. در حالی که در آثار دیگر فیلمسازان که تشخیص و شناخت درستی از ادبیات کودک ندارند، معمولاً همیشه بزرگسالان قیومیت کودک را بر عهده دارند و به کمک او می روند. درواقع همانند داستان کودک و نوجوان، در فیلم های کیارستمی پرسوناژ کودک قهرمان فاعل و قهرمان است و منفعل نیست. در واقع به نظر شما ارزش کار کیارستمی برای کودکان آن است که او زاویه دیدی متفاوت نسبت به کودکان را برمی گزیند. من معتقدم جامعه ای که نگاهی برابر به زنان و کودکان را دنبال می کند، جامعه ای قابل احترام، ستایش و تقدیس است؛ نادیده گرفتن زنان، از نوع نگاه مردسالار نشات می گیرد، اما اگر کودکان نادیده گرفته شوند، هم از نگاه مردسالار است و هم از نگاه زن سالار. در واقع لشکری از زنان و مردان، یا به تعبیر شازده کوچولو لشکری از آدم بزرگ ها در برابر کودک صف کشیده است. با این حساب بهرام بیضایی برایم قابل تقدیر است و عباس کیارستمی قابل تقدیس. کیارستمی در شرایطی به لشکر بی پناه کودکان می پیوندد که آن ها حتی شرایط امروزی را ندارند. جدا از فیلم هایی از او که تماماً به کودکان اختصاص دارد، در دیگر فیلم هایش که سوژه ای بزرگسال دارد، به محض حضور کودک نوعی دیگرگونه از برخورد با کودک را می بینیم که نمونه خیلی مشخص آن در فیلم باد ما را با خود خواهد برد است. کیارستمی البته خیلی پیش تر از رسانه سینما، با نوشتن و طراحی کتاب کودک همراهی خود را با این دنیای ساده و بی پناه نشان داده است. او با نویسندگی برای کودک شروع کرده است و این برای ما اهالی خاموش ادبیات کودک، بسیار می تواند شوق آفرین باشد. در نگاه کیارستمی به کودک، تفکر جای ترحم را گرفته است و به نظرم این نگاه یگانه، اکسیری است که او در پیچاپیچ تکنیک های منحصربه فرد خود به آن دست یافته است. کیارستمی از زاویه ای بالا به کودک نگاه نمی کند بلکه زاویه دوربین را با قامت کودکان طراز کرده است. تأثیرپذیری کیارستمی از شعر و ادبیات کودک در آثار سینمایی او کاملاً مشهود است. آیا ادبیات کودک نیز از سینمای کیارستمی، و از زبان و نگاه او در فیلم هایش به کودک؛ تأثیر پذیرفته است؟ اتفاقاً من بعد از اشاره ناشر کانادایی ام، به نظرم رسید که انگار ساختار قطار آن شب تا حدودی به خانه دوست کجاست شباهت دارد. از همین رو فکر می کنم کیارستمی بر من که عاشق کارهای اش هستم، تأثیراتی ناخودآگاه داشته است. با این حال معتقدم آثار سینمایی کیارستمی سبب شده است که دست کم مقداری از اقتدار نگاه بزرگسال به کودک کمرنگ تر شود. من خودم را مثال زدم، چون در آثارم پرسوناژ بزرگسال هیچ گاه سیطره نداشته است و همیشه کودکان، قهرمان کتاب هایم هستند و شرایط را آنها ایجاد می کنند. نکته دیگر اینکه به نظرم کیارستمی بر منتقدان و مخاطبان جدی ادبیات کودک نیز تأثیری جدی گذاشته و سبب شده است که سطح نگاه شان بالاتر برود و دیگر هر کتاب متوسط و سطح پایینی را جدی نگیرند؛ به ویژه کتاب هایی که با محوریت پرسوناژ بزرگسال است و به اسم کتاب کودک منتشر می شود. ما سینماگرهای دیگری هم داریم که فیلم هایی درباره کودک و با محوریت کودک ساخته اند، اما آثار آن ها در داخل و در خارج از کشور، مانند آثار کیارستمی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر شما فیلمی مثل خانه دوست کجاست چه مؤلفه های مشترکی با ادبیات کودک دارد که تبدیل به اثری جهان شمول می شود؟ دلیل این موضوع آن است که فیلم های کیارستمی در عین سادگی، فضایی کاملاً پست مدرن دارد. ما فیلمسازهایی داریم که فیلم هایی درباره کودک و با محوریت کودک ساخته اند، اما هیچ کدام از آن ها شیطنت های کیارستمی در فیلمسازی را ندارند. به این معنا که فیلم های کیارستمی فاصله گذاری دارد، مانند زندگی و دیگر هیچ که شیطنت هایی مثل یک صدای خارج از کادر و...، در عین سادگی اما به شدت تکنیکال در آن هست. اما شاید مهم ترین تفاوت بزرگ کیارستمی با بقیه فیلم سازان، تفاوت در نوع نگاه کیارستمی به کودک است. من معتقدم دیگر فیلمسازان ما به کودک به شکلی ترحم برانگیز نگاه می کنند، اما کیارستمی زاویه دوربینش را با قامت کودک تنظیم می کند و خودش هم رفتاری این گونه با کودک دارد. یعنی نگاه اش به کودک از بالا نیست، چون نگاه از بالا به کودک یا تحقیرآمیز یا ترحم برانگیز است. در حالی که وقتی زاویه دوربین با کودک برابر است، یعنی این نگاه را ندارید. ما فیلمسازان خوبی در این زمینه داشته ایم، اما تفاوت عیار آنها با کیارستمی در این است که او برخلاف آنها، آن نگاه ترحم برانگیز را ندارد. کیارستمی نمی خواهد از احساسات ما نسبت به کودک استفاده کند و فضایی سانتی مانتال خلق کند. در حالی که به عنوان مثال در فیلم رنگ خدای مجید مجیدی، پرسوناژ کودک در یک موقعیت کور سقوط می کند و آنجاست که دوستی یا ارتباط میان دو پرسوناژ شکل می گیرد. ارتباطی که بدون هیچ شناختی، و در یک فضای کاملاً احساسی برقرار می شود. در حالی که در سینمای کیارستمی ارتباط و موقعیت پرسوناژ کودک بر اساس شناخت و در یک فضای منطقی و به دور از نگاه از بالا صورت می گیرد و فیلم با رومانتیسم و سانتی مانتالیسم پیش نمی رود. از همین روست که کیارستمی با آنها متفاوت است.