خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 10 تير 1398 ساعت 16:38 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/277609/کتاب-درآمدی-تعامل-دانشگاه-محیط-پیرامون-نقد-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : کتاب «درآمدی بر تعامل دانشگاه با محیط پیرامون» نقد می‌شود -------------------------------------------------- نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی بر تعامل دانشگاه با محیط پیرامون» تالیف رضا مهدی در دانشگاه تربیت‌مدرس برگراز می‌شود. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر تعامل دانشگاه با محیط پیرامون تالیف رضا مهدی روز چهارشنبه دوازدهم تیرماه برگراز می شود. در این نشست که از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس ترتیب داده شده است؛ به غیر رضا مهدی مولف اثر، حمید جاودانی نیز سخنرانی می کند. نشست نقد و بررسی کتاب درآمدی بر تعامل دانشگاه با محیط پیرامون تالیف رضا مهدی روز چهارشنبه دوازدهم تیرماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.