خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 13 اسفند 1390 ساعت 9:00 http://www.ibna.ir/fa/naghli/130205/جوان-آرامش-چاپ-هفتم-رسيد -------------------------------------------------- عنوان : «جوان و آرامش» به چاپ هفتم رسيد -------------------------------------------------- كتاب «جوان و آرامش» نوشته محمد سبحاني‌نيا، تهيه شده توسط معاونت فرهنگي ـ تبليغي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و مجله معارف اسلامي، از سوي موسسه بوستان كتاب براي هفتمين‌بار تجديد چاپ شده است.- متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)،اثر حاضر، جوانان را از توفان هاي زندگي پيش رويشان آگاه و در جهت تامين آرامش آنان، اضطراب را از جنبه هاي مختلف بررسي مي كند. اينکتاب همچنینمسايل مربوط به آرامش جوانان وموضوع هايمرتبط باآنان رادر سه عنوان اصلي و 55 عنوان فرعي، بررسي كرده است. در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: آرامش در عصري كه بسياري آن را عصر اضطراب مي نامند، گمشده اي گرانسنگ است و براي كساني كه تشويش و نگراني را آزموده اند و با آن دست به گريبان بوده اند، گوهري گران بها مي باشد. به راستي ساحل آرامش در اين درياي طوفان زده كجاست؟ همه مي گويند: امروزه زندگي مانند سابق ساده نيست و رسيدن به آرامش دشوار است. هنگامه بلوغ كه غرايز خفيه بيدار مي شود مرحله بي قراري و نابساماني است. عده اي از روان شناسان، دوره نوجواني و بلوغ را به اعتباري دوران آشوب، طغيان و سركشي نام نهاده اند. مقولاتي چون، تحصيل، مسكن، ازدواج، كنكور و شغل و غيره مي تواند دل مشغولي جوانان به شمار آيد. در اين مقطع حساس آنها به مشاوران امين، خيرخواه و حكيم نيازمندند. مشاوري لازم است تا در دوره بحران بلوغ، به كمك عقل و دين، نسل نوخاسته را از ژرفاي درياي پرتلاطم زنگي عبور داده و با آرامش خاطر به كرانه آمال برساند. آرامش، كيميايي دست يافتني است. از اين رو، براي رسيدن به آن، صاحب نظران، روش هاي مختلفي ارائه كرده اند. كتاب حاضر، كاوشي است كه با تلفيقي از آموزه هاي ديني و تجربه بشري به نگارش درآمده است. چاپ هفتم كتاب جوان و آرامش با شمارگان 1200 نسخه، 164 صفحه و به بهاي 25000 ريال راهي بازار نشر شد.