خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 7 ارديبهشت 1397 ساعت 22:22 http://www.ibna.ir/fa/doc/gallery/260201/1/اختتاميه-دوسالانه-جایزه-مهرگان-ادب-علم -------------------------------------------------- عنوان : اختتاميه دوسالانه جایزه مهرگان ادب و علم -------------------------------------------------- متن :