خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 29 شهريور 1390 ساعت 16:15 http://www.ibna.ir/fa/naghli/116904/نگاهي-تازه-هاي-نشر-مركز-مطالعات-فرهنگی-شهر-تهران -------------------------------------------------- عنوان : نگاهي به تازه‌هاي نشر مركز مطالعات فرهنگی شهر تهران -------------------------------------------------- «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي» و «شهر آرماني اسلام يا فضاي حيات طيبه» عناوين كتاب‌هايي‌اند كه به سفارش مركز مطالعات فرهنگی شهر تهران به تازگي منتشر شدند.- متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فرهنگي ـهنري شهرداري تهران، در کتاب الگوی اسلامي ـایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامي علاوه بر رويكردهاي نظري درباره الگوهاي پيشرفت، اهميت، اهداف پيشرفت و مباني الگوي پيشرفت اسلامي عنوان شده اند. از ديگر مضامين اين كتاب مي توانمفهوم، ابعاد و شاخص هاي پيشرفت، شرايط و مقدمات آن را نام برد. همچنين در اين اثر نقش و اهميت برنامه ريزي و سياست گذاري در پيشرفت و جايگاه عدالت در مدل پيشرفت بررسيشده اند. کتاب الگوی اسلامي ـایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به کوشش امیر سیاه پوش با شمارگان 1500 نسخه، 322 صفحه و تایید موسسه پژوهشي ـفرهنگی انقلاب اسلامی(دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب) تالیف شده است. اين نوشتار با مشارکت مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی صدرا و از سوي انتشارات آفتاب توسعه چاپ شده و به بازار كتاب راه يافته است. کتاب شهر آرمانی اسلامی یا فضای حیات طیبه اثر ديگر اين مجموعه است كهبه تبيين جلوه ها و تجلیات شهر اسلامیمي پردازد. اين نوشتار اصول، راهبردهای طراحی و برنامه ریزی و مدیریت شهر آرماني را شرح مي دهد. اين نوشتار با تاكيد بر موضوع بایسته های تحقق شهر اسلامی بر مبنای نصوص دینی به رشته تحرير در آمده است. نخستين چاپ کتاب شهر آرمانی اسلامی یا فضای حیات طیبه اثر دكتر محمد نقي زاده با شمارگان 1000 نسخه و440 صفحه از سوي موسسه نشر شهر سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران منتشر شد.