خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 فروردين 1389 ساعت 14:30 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/66340/ماجراي-ديدا-طاهر-ذواليمينين-نمايشگاه-مي-رود -------------------------------------------------- عنوان : ماجراي «ديدا» و طاهر ذواليمينين به نمايشگاه مي‌رود -------------------------------------------------- ابراهيم ميرقاسمي در رمان «ديدا» كه براساس زندگي طاهر ذواليمينين، سردار ايراني است، به ماجرايي واقعي و عاطفي در زندگي اين سردار ايراني نظر داشته و آن را در بستر وقايع و رويدادهاي تاريخي خلق كرده است. اين رمان تا نمايشگاه كتاب توسط نشر «آموت» به چاپ مي‌رسد.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ميرقاسمي درباره رمان ديدا گفت: اين رمان داستانيتاريخيدارد و درباره ماجرايدلدادگي طاهر ذواليمينين، به زني با نامديدا است كه من براي نوشتن اين داستان، درباره شخصيت طاهرو همچنينسلسله طاهريان، حدود پنج هزار صفحهكتاب خوانده ام. وي افزود: در نگارش اين داستان سعي داشتم تا با نگاهي ملموس به وقايع بنگرم؛ البته در بخش هايي به جهت تاريخي بودن كار، زبان شكلي آركاييك پيدا مي كند، ولي فكر مي كنم در نوع روايت، نثري همه فهم و امروزيبه كار رفته است. ميرقاسمي تصريح كرد: موضوع اصلي داستان اين كتاب،عشق است و اينكه اين عشق بر چنين شخصيتي با آن همه دل مشغوليچقدر تاثير گذار بوده است و چه رد پايي در زندگي او بر جايگذاشته است. اين نويسنده اضافه كرد: طاهرذواليمينين وقتي براي بيعتنزد امام رضا(ع) مي رود، دست چپ خود را به سوي او مي گيرد و مي گويد من دستخود را براي بيعت با مامون دراز كرده ام و همين صداقت، سبب مي شود كه او مورد توجه امام رضا(ع) قرار گيرد. به گفته ميرقاسمي اين رمان حدود 260 صفحه است و تا يكي، دو هفته آينده از سوي نشر آموت روانه بازار كتاب مي شود. طاهرذوالیمینین، سردار ایرانی مامون (خلیفه عباسی)، در سال 200هجري مي زيست. او توانست امین، برادر مامون را شکست دهد و مامون را به خلافت برساند.مامون درسال ۲۰۵ هجری، طاهرذوالیمنین را به فرمانروایی سرزمین های شرقی عباسیان گماشت وطاهر، حکومتیموروثی را تشکیل داد که فقط در ظاهر تحت فرمان خلیفه بود. پس از حضوراعراب بر ایران، این نخستین بار بوده که فرمانروایانی از یک خاندان ایرانی، به شکل موروثي و نیمه مستقل حکومت می کردند.